Πρακτική άσκηση

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στον EU-OSHA είναι να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του οργανισμού, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις για το καθημερινό έργο του EU-OSHA και να εργαστούν σε ένα πολύμορφο, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της ανοχής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες (δυνατότητα για παράταση έξι μηνών).

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ το μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου.