Praktika

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Type of contract: 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) praktika eesmärgid on anda praktikantidele ülevaade ameti ülesannetest ja tegevusest, pakkuda EU-OSHA igapäevatööga seotud praktilisi kogemusi ja teadmisi ning anda võimalus töötada mitmekülgses, multikultuurses ja mitmekeelses keskkonnas, aidates kaasa vastastikusele mõistmisele, usaldusele ja sallivusele.

Kes saavad kandideerida: Ülikoolilõpetanud, kes on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Norra või Liechtensteini (EMP lepingu osalised) kodanikud. Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel.

Kestus: 6 kuud (võimalus pikendada veel kuue kuu võrra).

Tasustatud: Jah. Ligikaudu 1190 eurot kuus.

Alguskuupäevad: 1. september.