Työharjoittelu

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Brysselin aikaa)
Harjoittelupaikka: 
Type of contract: 

EU-OSHA tarjoaa harjoittelijoille tilaisuuden perehtyä viraston tavoitteisiin ja toimintaan sekä saada käytännön kokemusta ja tietoa viraston päivittäisestä työstä. Harjoittelijat saavat työskennellä monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä taustaltaan erilaisten työtovereiden kanssa, mikä edistää yhteisymmärrystä, luottamusta ja suvaitsevaisuutta.

Kohderyhmä: Korkeakoulututkinnon suorittaneet EU-maiden tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin (ETA-maiden) kansalaiset, jotka osaavat perusteellisesti vähintään kahta EU:n virallista kieltä.

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta (harjoittelujaksoa voidaan pidentää 6 kuukaudella)

Palkka/korvaus: Noin 1 190 euroa/kk

Aloitusajankohta: syyskuuta