Tréimhsí oiliúna

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(am na Bruiséile)
Type of contract: 

Is iad aidhmeanna na tréimhse oiliúna ag EU-OSHA tuiscint a thabhairt d’oiliúnaithe faoi chuspóirí agus gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, deis a thabhairt dóibh ar thaithí phraiticiúil a fháil agus eolas a chur ar obair EU-OSHA ó lá go lá agus ar bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach, agus a bheith ag rannchuidiú le forbairt na comhthuisceana, na muiníne agus na caoinfhulaingthe.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais, nó den Íoslainne, den Iorua nó de Lichtinstéin iad (comhpháirtithe chomhaontú LEE). Ba cheart d’iarrthóirí eolas cuimsitheach ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.

Fad ama: 6 mhí (is féidir síneadh breise sé mhí a fháil).

Tréimhse oiliúna ar pá: Sin atá ann. Tuairim agus €1,190 sa mhí

Dátaí tosaigh: An 1 Meán Fómhair