Pripravništva

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Type of contract: 

Ciljevi su pripravništva u agenciji EU-OSHA omogućiti pripravnicima razumijevanje ciljeva i aktivnosti Agencije i stjecanje praktičnog iskustva i znanja o svakodnevnom radu agencije EU-OSHA te im pružiti mogućnosti za rad u raznovrsnom, multikulturnom i višejezičnom okruženju, što će pridonijeti razvoju međusobnog razumijevanja, povjerenja i tolerancije.

Tko se može prijaviti: Osobe sa sveučilišnom diplomom, koje su državljani država članica Europske unije, Islanda, Norveške i Lihtenštajna (stranke Sporazuma o EGP-u). Kandidati trebaju temeljito poznavati dva službena jezika Europske unije.

Trajanje: 6 mjeseci (uz mogućnost produljenja za još šest mjeseci).

Plaćeno: Da, oko 1.190 EUR mjesečno.

Datum početka: 1. rujna.