Stažuotės

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Briuselio laiku)
Type of contract: 

Stažuočių Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūroje tikslas – supažindinti stažuotojus su Agentūros tikslais ir veikla, padėti jiems įgyti praktinės patirties ir žinių, susijusių su jos kasdieniu darbu, ir suteikti galimybę dirbti įvairioje, daugiakultūrėje bei daugiakalbėje aplinkoje, puoselėjant tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir tolerancijos principus.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos, Norvegijos bei Lichtenšteino (EEE susitarimo šalių) piliečiai. Kandidatai turėtų labai gerai mokėti dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas.

Trukmė: 6 mėnesiai (galimybė pratęsti dar šešiems mėnesiams).

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1 190 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: rugsėjo 1 d.