Stažēšanās

Sākumlapa > Darba iespējas > Stažēšanās
Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(pēc Briseles laika)
Type of contract: 

Stažēšanās mērķis Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA) ir palīdzēt praktikantiem izprast aģentūras mērķus un darbību, iegūt praktisku pieredzi un zināšanas par EU-OSHA ikdienas darbu un dot iespēju strādāt daudzveidīgā, multikulturālā un daudzvalodīgā vidē, piedaloties savstarpējas sapratnes, uzticēšanās un iecietības veidošanā.

Kas var pieteikties: augstskolas absolventi, kas ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas (EEZ līguma pušu) pilsoņi. Kandidātiem labi jāpārvalda divas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Ilgums: 6 mēneši (ar iespēju pagarināt par sešiem mēnešiem).

Vai tiek maksāts: jā, aptuveni 1190 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. septembris.