Staże

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Type of contract: 

Staże w EU-OSHA mają umożliwić stażystom zrozumienie celów i działań agencji, a także zdobycie doświadczenia praktycznego i wiedzy na temat codziennej pracy EU-OSHA. Stażyści mają możliwość pracy w różnorodnym, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii i Liechtensteinu (będących stronami porozumienia EOG). Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy (możliwość przedłużenia o sześć miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 190 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września.