Stáže

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(bruselský čas)
Type of contract: 

Cieľom stáže v agentúre EU-OSHA je poskytnúť stážistom informácie o cieľoch a činnosti agentúry, získať praktické skúsenosti a poznatky o každodennej práci agentúry EU-OSHA a poskytnúť príležitosť pracovať v rôznorodom, multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí, čo prispeje k rozvoju vzájomného porozumenia, dôvery a tolerancie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokej školy, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska (strán Dohody o EHP). Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov (možnosť predĺženia o ďalších šesť mesiacov).

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. septembra