Pripravništvo

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Bruseljski čas)
Type of contract: 

Pripravništvo v agenciji EU-OSHA je namenjeno pripravnikom, ki želijo spoznati cilje in dejavnosti agencije ter pridobiti praktične izkušnje in znanje o vsakdanjem delu agencije. Pripravništvo omogoča delo v raznolikem, večkulturnem in večjezičnem okolju ter prispeva k razvoju medsebojnega razumevanja, zaupanja in strpnosti.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so državljani držav članic Evropske unije ter držav članic Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija, Lihtenštajn). Kandidati morajo temeljito obvladati dva uradna jezika Evropske unije.

Trajanje: 6 mesecev (možnost nadaljnjega podaljšanja za šest mesecev)

Plačano: da. Okoli 1190 evrov na mesec.

Začetek: 1. september.