Työharjoittelu

Open for application: 
29/04/2019
Application closes / deadline: 
ei määräaikaa hakemuksen jättämiselle
Harjoittelupaikka: 
Type of contract: 

 

Harjoitteluohjelma on tarkoitettu lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille, mutta se on avoin myös niille, jotka ovat elinikäisen oppimisen puitteissa hiljattain suorittaneet korkeakoulututkinnon ja aloittamassa uutta ammatillista uraa. 

Hakukelpoisuus: 

  • Vähintään 18-vuotiaat EU:n jäsenvaltion kansalaiset
  • Hakijalla on oltava korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, jonka normaali suoritusaika on vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus (joka on myönnetty EU:n jäsenvaltiossa tai josta on saatu EU:n jäsenvaltion viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus).
  • Hakija ei ole saanut aikaisemmin olla tai ei saa parhaillaan olla harjoittelussa tai työssä missään EU-elimessä.

Kesto: 6 kuukautta

Palkka/korvaus:  600 € (kuukausikorvaus) ja 350 € (asumistuki).

Aloitusajankohdat: 1. syyskuuta tai 1. maaliskuuta.