Stažēšanās

Sākumlapa > Darba iespējas > Stažēšanās
Open for application: 
29/04/2019
Application closes / deadline: 
pieteikuma iesniegšanai nav noteikts termiņš
Type of contract: 

 

Prakses programma ir galvenokārt paredzēta jauniem augstskolu absolventiem, tomēr netiek atraidīti arī cilvēki, kas mūžizglītības gaitā ir nesen ieguvuši augstāko izglītību un sāk jaunu profesionālo karjeru. 

Kas var pieteikties: 

  • Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kas ir vismaz 18 gadus veci;
  • kandidātiem ir jābūt ieguvušiem tāda līmeņa izglītību, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms (izsniegts ES dalībvalstīs vai tāds, kuram dalībvalstu iestādes izsniegušas līdzvērtības sertifikātus), ja attiecīgo studiju parastais ilgums ir trīs gadi vai vairāk;
  • kandidāti nedrīkst būt kādas Eiropas Savienības iestādes vai struktūras praktikanti vai jau kādreiz tajās izgājuši kādu praksi. Viņi arī nedrīkst būt jebkādās darba attiecībās ar kādu Eiropas Savienības iestādi vai struktūru.

Ilgums: 6 mēneši

Vai tiek maksāts: jā, 600 eiro mēnesī (stipendija) un 350 eiro (mājokļa pabalsts).

Sākuma datums: 1. septembris vai 1. marts.