Stáže

Open for application: 
29/04/2019
Application closes / deadline: 
Bez lehoty na prihlásenie
Type of contract: 

 

Program stáží sa zameriava najmä na mladých absolventov vysokých škôl. To však neznamená, že by sa o tieto stáže nemohli uchádzať aj tí, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania získali vysokoškolský diplom iba nedávno a sú na začiatku novej profesionálnej dráhy. 

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
  • Žiadatelia musia mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému minimálne trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom udeleným v niektorom z členských štátoch EÚ alebo osvedčením o rovnocennosti vydaným orgánmi členských štátov.
  • Podmienkou je, že žiadatelia neboli a nie sú na žiadnej stáži v rámci inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ani neboli a nie sú v zamestnaneckom pomere akéhokoľvek druhu v žiadnej z inštitúcií alebo orgáne Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 600 EUR (mesačný grant) a 350 EUR (príspevok na ubytovanie).

Dátumy nástupu: 1. septembra alebo 1. marca.