Стажове

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
няма краен срок за кандидатстване
Къде: 
Type of contract: 

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни възможности за стаж. Целта на програмата за стажове е да се предостави на наскоро дипломиралите се висшисти уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.