Стажове (административни профили)

Начало > Възможности за работа > Стажове (административни профили)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(брюкселско време)
Къде: 
Type of contract: 

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни възможности за стаж. Целта на програмата за стажове е да се предостави на наскоро дипломиралите се висшисти уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Платени: в съответствие с решението на ЕБО за стажовете (достъпно е на уебсайта на органа)

Начални дати: различни