Stáže (administrativní profily)

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Stáže (administrativní profily)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(Bruselského času)
Místo konání stáže: 
Type of contract: 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu o stáž. Stáže nabízejí čerstvým absolventům jedinečnou a bezprostřední zkušenost s fungováním tohoto orgánu, porozumění účelu finanční regulace a dohledu všeobecně a konkrétně funkci EBA.

Kdo může podat přihlášku: čerství absolventi

Doba trvání stáže: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců (celkem maximálně 12 měsíců)

Placená stáž: v souladu s rozhodnutím orgánu EBA o stáži (k dispozici na internetových stránkách EBA)

Datum zahájení stáže: různé