Praktikophold for administrative profiler

Forside > Jobmuligheder > Praktikophold for administrative profiler
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(Bruxellestid)
Type of contract: 

EBA offentliggør en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende forskellige praktikophold. Formålet med praktikprogrammet er at give dimittender unik førstehåndserfaring med EBA's daglige arbejde og kendskab til målsætningerne for og målene med finansiel regulering og finansielt tilsyn i almindelighed og indsigt i EBA's målsætninger i særdeleshed.

Hvem kan ansøge? Nyuddannede

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere 6 måneder (højst 12 måneder i alt)

Løn: I henhold til EBA's afgørelse om praktikophold (se EBA's website)

Startdato: Forskellige