Πρακτική άσκηση (διοικητικά προφίλ)

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Πρακτική άσκηση (διοικητικά προφίλ)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος: 
Type of contract: 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες θέσεις πρακτικής άσκησης. Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ, και να τους εξοικειώσει με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων και των κανόνων εποπτείας γενικότερα, και τους στόχους της ΕΤΑ ειδικότερα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες