Πρακτική άσκηση

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος: 
Type of contract: 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες θέσεις πρακτικής άσκησης. Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ και την κατανόηση των στόχων και των επιδιώξεων των κανόνων χρηματοοικονομικής ρύθμισης και εποπτείας γενικότερα, και των στόχων της ΕΤΑ ειδικότερα.