Praktika (tehnilised profiilid)

Avaleht > Töövõimalused > Praktika (tehnilised profiilid)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Type of contract: 

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate praktikakohtade täitmiseks. Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad