Praktika

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Type of contract: 

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate praktikakohtade täitmiseks. Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.