Pripravništva

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
nema roka za prijavu
Type of contract: 

EBA organizira poziv na iskaz interesa za razna pripravnička radna mjesta. Cilj je programa pripravništva omogućiti osobama koje su nedavno diplomirale stjecanje jedinstvenog i neposrednog iskustva funkcioniranja EBA-e te razumijevanja ciljeva financijske regulacije i nadzora općenito, a posebno ciljeva EBA-e.