Staże

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Type of contract: 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnych stanowiskach. Celem staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zrozumienia celów i założeń regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności celów EUNB.