Staże (na stanowiskach asystenckich)

Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Staże (na stanowiskach asystenckich)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Type of contract: 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnych stanowiskach. Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zapoznania się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności z celami EUNB.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne