Stáže (administratívne profily)

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Stáže (administratívne profily)
Open for application: 
08/05/2020
Application closes / deadline: 
31/01/2021 - 12:00(bruselský čas)
Type of contract: 

EBA vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o rôzne stáže. Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne