Odborné stáže

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
Bez lehoty na prihlásenie
Type of contract: 

EBA vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o rôzne stáže. Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.