Pripravništva

Open for application: 
12/05/2020
Application closes / deadline: 
ni roka
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Evropski bančni organ objavlja razpis za prijavo interesa za različna pripravništva. Pripravništvo novim diplomantom omogoča, da pridobijo enkratno neposredno izkušnjo ter se seznanijo z delovanjem Evropskega bančnega organa, splošnimi cilji in nameni finančne regulative in nadzora ter nalogami Evropskega bančnega organa.