Стажове в отдел „Човешки ресурси“

Home > Job opportunities > Страницата не е намерена > Стажове в отдел „Човешки ресурси“
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

В зависимост от това в коя област на човешките ресурси ще бъде назначен стажантът, от него ще се очаква да:

  • Подпомага изпълнението на програми, процеси, комуникации и други стратегически инициативи в областта на човешките ресурси, които могат да включват:
    • помощ по всички въпроси, свързани с назначаването на служители
    • помощ при започването на работа от новонаетите служители
    • помощ при управлението на социалните придобивки, според необходимостта
    • помощ при организацията на прояви за обучение и развитие
  • Друга административна подкрепа при необходимост и поискване (например подпомагане на екипа за човешки ресурси при управлението на документи и досиета).

Областта на назначението в отдел „Човешки ресурси“ може да бъде променяна съгласно нуждите на агенцията.