Πρακτική άσκηση στο τμήμα ανθρώπινων πόρων

Home > Job opportunities > Δεν βρέθηκε η σελίδα αυτή > Πρακτική άσκηση στο τμήμα ανθρώπινων πόρων
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Ανάλογα με τον τομέα των ανθρώπινων πόρων στον οποίο τοποθετείται, ο/η ασκούμενος/η θα πρέπει:

  • Να στηρίξει την εκτέλεση προγραμμάτων, διαδικασιών, ανακοινώσεων και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών στο τομέα των ανθρώπινων πόρων που μπορεί να περιλαμβάνουν:
    • συνδρομή σε όλες τις πτυχές της πρόσληψης
    • συνδρομή στην υποδοχή των νεοπροσλαμβανόμενων
    • συνδρομή στη διαχείριση των κοινωνικών παροχών, ανάλογα με τις ανάγκες
    • συνδρομή στις εκδηλώσεις εκμάθησης και εξέλιξης που οργανώνονται από το τμήμα ανθρώπινων πόρων για όλο το προσωπικό
  • Να παρέχει άλλη διοικητική υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις (π.χ. παροχή συνδρομής στην ομάδα των ανθρώπινων πόρων σε θέματα διαχείρισης εγγράφων και αρχείων).

Ο τομέας τοποθέτησης εντός του τμήματος ανθρώπινων πόρων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.