Personaliosakonna praktikavõimalused

Home > Job opportunities > Lehekülge ei leitud > Personaliosakonna praktikavõimalused
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Olenevalt praktikandi töövaldkonnast personaliosakonnas oodatakse temalt, et ta:

  • toetaks personaliosakonna programmide, tööprotsesside, teabevahetuse ja muude strateegiliste algatuste elluviimist, sealhulgas:
    • abistaks osakonda uute töötajate värbamise kõikides aspektides;
    • abistaks uusi töötajaid töö alustamisel;
    • vajaduse korral abistaks osakonda hüvitiste haldamisel;
    • abistaks osakonna kõiki töötajaid õppe- ja koolitustegevuses;
  • pakuks vajaduse korral muud haldustuge (nt abistaks personaliüksust dokumentide ja toimikute haldamisel).

Praktikandi töövaldkond personaliosakonnas võib vastavalt ameti vajadustele muutuda.