Tréimhse Oiliúna sa Roinn Acmhainní Daonna

Home > Job opportunities > Leathanach gan aimsiú > Tréimhse Oiliúna sa Roinn Acmhainní Daonna
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Type of contract: 

Ag brath ar an réimse a shannfar don oiliúnaí sa Roinn Acmhainní Daonna, beifear ag dréim leis tabhairt faoi na cúraimí seo a leanas:

  • Tacú le cláir, próisis agus cumarsáid de chuid na Roinne Acmhainní Daonna, agus tionscnaimh straitéiseacha eile, a bhféadfar na cúraimí seo a leanas a bheith ina measc:
    • Cabhrú le gach gné den earcaíocht
    • Cabhrú le hionduchtú fostaithe nua
    • Cabhrú le riarachán sochar mar is gá
    • Cabhrú leis na himeachtaí a bhaineann le foghlaim agus forbairt na bhfostaithe go léir sa Roinn Acmhainní Daonna
  • Tacaíocht riaracháin eile mar is gá agus de réir riachtanas (e.g. cabhrú leis an bhfoireann Acmhainní Daonna doiciméid agus comhaid a bhainistiú).

Féadfaidh an réimse a shannfar don oiliúnaí sa Roinn Acmhainní Daonna a athrú de réir riachtanais na gníomhaireachta.