Pripravništvo u Odjelu za ljudske resurse

Home > Job opportunities > Stranica nije pronađena. > Pripravništvo u Odjelu za ljudske resurse
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Type of contract: 

Ovisno o mjestu rada u odjelu za ljudske resurse, pripravnik će

  • sudjelovati u provedbi programa, postupaka, komunikacija i drugih strateških inicijativa za ljudske resurse koje mogu uključivati:
    • pomoć u svim aspektima postupka zapošljavanja
    • pomoć novozaposlenima
    • prema potrebi, pomoć u upravljanju doprinosima
    • pomoć u tečajevima usavršavanja koje organizira Odjel za ljudske resurse za sve zaposlenike
  • prema potrebi pružati ostalu administrativnu potporu (npr. pomoć timu za ljudske resurse u upravljanju dokumentima i spisima).

Područje rada unutar odjela za ljudske resurse može se promijeniti u skladu s potrebama Agencije.