Stáž v oddelení pre ľudské zdroje

Home > Job opportunities > Stránka sa nenašla > Stáž v oddelení pre ľudské zdroje
Open for application: 
07/06/2019
Application closes / deadline: 
30/06/2020 - 12:00(bruselský čas)
Type of contract: 

V závislosti od toho, v ktorej časti oddelenia pre ľudské zdroje budú stážisti pracovať, sa od nich očakáva, že budú:

  • podporovať vykonávanie programov, procesov, komunikačných a iných strategických iniciatív v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžu zahŕňať:
    • pomoc so všetkými aspektmi náboru
    • pomoc pri nástupe nových zamestnancov
    • pomoc so správou dávok (v prípade potreby)
    • pomoc pri akciách venovaných všetkým zamestnancom, ktoré sa týkajú vzdelávania o rozvoja v oblasti ľudských zdrojov
  • ďalšia administratívna podpora podľa potreby a požiadaviek (napr. pomoc pri správe dokumentov a súborov).

Pridelenie v rámci oddelenia pre ľudské zdroje sa môže zmeniť podľa konkrétnych požiadaviek agentúry.