Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόγραμμα θετικής δράσης για ασκούμενους με αναπηρία

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόγραμμα θετικής δράσης για ασκούμενους με αναπηρία
Open for application: 
30/08/2021
Application closes / deadline: 
28/09/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

 

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για αποφοίτους και τριτοετείς, τεταρτοετείς ή πεμπτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου, που έχουν ιθαγένεια χώρας της ΕΕ και αναγνωρισμένη αναπηρία.

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.220,78 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ. Κατόπιν υποβολής κατάλληλης αιτιολόγησης, οι ασκούμενοι με αναπηρία μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό ποσό έως το ήμισυ της υποτροφίας πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες έναρξης:

  • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
  • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).