Euroopa Liidu Nõukogu – positiivne tegevusprogramm puudega praktikantidele

Avaleht > Töövõimalused > Euroopa Liidu Nõukogu – positiivne tegevusprogramm puudega praktikantidele
Open for application: 
30/08/2021
Application closes / deadline: 
28/09/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

 

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti osalevad praktikandid õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: Praktikakohad on mõeldud ülikoolilõpetanutele ning kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilastele, kes on ELi kodanikud ja kellel on ametlikult tunnustatud puue.

Kestus: 5 kuud 

Tasustatud: Jah. 1220,78 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart. Nõuetekohase põhjenduse esitamise korral võivad puudega praktikandid saada lisatasu, mille suuruseks on kuni pool stipendiumisummast.

Alguskuupäevad:

  • 1. veebruar (taotlusperiood septembris või oktoobris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
  • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).