Rada Európskej únie – Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Rada Európskej únie – Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím
Open for application: 
30/08/2021
Application closes / deadline: 
28/09/2021 - 12:00(bruselský čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

 

V závislosti od potrieb konkrétneho útvaru každodenná práca stážistu vo všeobecnosti zodpovedá práci začínajúcich nižšie postavených úradníkov na pozícii administrátora a zahŕňa napríklad: prípravu stretnutí a vypracúvanie zápisníc, účasť na stretnutiach Coreperu a prípravných orgánov Rady, rešerš projektov, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie, písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v iných inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Tieto stáže sú vyhradené pre absolventov vysokých škôl a vysokoškolských študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a majú uznané zdravotné postihnutie.

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: áno. 1 220,78 EUR mesačne, náhrada cestovných výdavkov a poukaz na zľavu do reštaurácie GSR. Stážista so zdravotným postihnutím môže po predložení náležitého odôvodnenia dostať dodatočnú sumu až do výšky polovice štipendia.

Dátumy nástupu:

  • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v septembri/októbri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
  • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).