Стажове (технически профили)

Начало > Възможности за работа > Стажове (технически профили)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
няма краен срок за кандидатстване
Къде: 
Type of contract: 

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни стажове с технически профил в:

  1. отдел „Икономически анализ и статистика“ (EAS);
  2. отдел „Пруденциално регулиране и надзорна политика“ (PRSP) и звено „Координация на политиките“ (PAC);
  3. отдел „Банкови пазари, иновации и потребители“ (BMIC);
  4. правния отдел.

Целта на стажантската програма е да предостави на наскоро дипломирали се висшисти възможност да придобият уникален и непосредствен опит по отношение на ежедневната работа на ЕБО и разбиране за целите и задачите на финансовото регулиране.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (не повече от общо 12 месеца)

Заплащане: в съответствие с решението на ЕБО относно стажовете (достъпно на уебсайта на ЕБО)

Начални дати: различни