Stáže (technické profily)

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Stáže (technické profily)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
Nebyla stanovena žádná lhůta
Místo konání stáže: 
Type of contract: 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu o stáž pro různé technické profily, a to v těchto odděleních:

  1. odbor ekonomické analýzy a statistiky (EAS)
  2. odbor obezřetnostní regulace a dohledu (PRSP) a oddělení pro koordinaci politik (PAC)
  3. odbor pro bankovní trhy, inovace a spotřebitele (BMIC)
  4. právní oddělení.

Stáže nabízejí čerstvým absolventům jedinečnou a bezprostřední zkušenost s každodenním fungováním tohoto orgánu a porozumění účelu a cílům finanční regulace.

Kdo může podat přihlášku: čerství absolventi

Doba trvání stáže: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců (celkem maximálně 12 měsíců)

Placená stáž: v souladu s rozhodnutím orgánu EBA o stáži (k dispozici na internetových stránkách EBA)

Datum zahájení stáže: různé