Πρακτική άσκηση (τεχνικά προφίλ)

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Πρακτική άσκηση (τεχνικά προφίλ)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος: 
Type of contract: 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διοργανώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση σε διάφορες θέσεις τεχνικού προφίλ στους ακόλουθους τομείς:

  1. Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστικής (EAS)·
  2. Τμήμα προληπτικής ρύθμισης και εποπτικής πολιτικής (PRSP) και μονάδα συντονισμού πολιτικής (PAC)·
  3. Τμήμα τραπεζικών αγορών, καινοτομίας και καταναλωτών (BMIC)·
  4. Νομική υπηρεσία.

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία, με τη συμμετοχή τους στις καθημερινές εργασίες της ΕΑΤ και την εξοικείωσή τους με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες