Praktika (tehnilised profiilid)

Avaleht > Töövõimalused > Praktika (tehnilised profiilid)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Type of contract: 

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate tehnilise profiiliga praktikakohtade täitmiseks järgmistes osakondades:

  1. majandusanalüüsi ja statistika osakond;
  2. usaldatavusnõuete ja järelevalvepoliitika osakond ning poliitika koordineerimise üksus;
  3. pangandusturgude, innovatsiooni ja tarbijate osakond;
  4. juriidiline üksus.

Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad