Prakses iespējas (tehniskie profili)

Sākumlapa > Darba iespējas > Prakses iespējas (tehniskie profili)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
pieteikuma iesniegšanai nav noteikts termiņš
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Eiropas Banku iestāde (EBI) izsludina uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par dažādām prakses vietām (runa ir par tehniskiem profiliem) šādās struktūrvienībās:

  1. Ekonomikas analīzes un statistikas departaments;
  2. Prudenciālā regulējuma un uzraudzības politikas departaments un Politikas koordinācijas nodaļa;
  3. Banku tirgus, inovācijas un patērētāju departaments;
  4. juridiskā nodaļa.

Šo prakses programmu mērķis ir sniegt jaunajiem absolventiem vienreizēju iespēju pašiem piedalīties EBI ikdienas darbā un saprast finanšu jomas regulēšanas mērķus.

Kas var pieteikties: nesen augstāko izglītību ieguvušas personas.

Ilgums: 6 mēneši ar iespēju pagarināt vēl par 6 mēnešiem (kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus).

Vai tiek maksāts: saskaņā ar EBI lēmumu par praksi (pieejams EBI tīmekļvietnē).

Sākuma datumi: dažādi