Staże (na stanowiskach specjalistycznych)

Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Staże (na stanowiskach specjalistycznych)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Type of contract: 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnego rodzaju stanowiskach specjalistycznych w następujących departamentach:

  1. Departament Analiz i Statystyk Ekonomicznych
  2. Departament ds. Regulacji Ostrożnościowej i Polityki Nadzoru oraz Dział ds. Koordynacji Polityki
  3. Departament ds. Rynków Bankowych, Innowacji i Konsumentów
  4. Dział Prawny.

Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia – przez uczestnictwo w codziennych pracach EUNB – jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia. Staże mają im również pomóc w zapoznaniu się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne