Stáže (technické profily)

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Stáže (technické profily)
Open for application: 
06/11/2020
Application closes / deadline: 
Bez lehoty na prihlásenie
Type of contract: 

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o stáž pre rôzne technické profily v týchto oddeleniach:

  1. odbor ekonomickej analýzy a štatistiky (EAS);
  2. odbor prudenciálnej regulácie a politiky dohľadu (PRSP) a oddelenie pre koordináciu politík (PAC);
  3. odbor bankových trhov, inovácií a spotrebiteľov (BMIC);
  4. právne oddelenie.

Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom nadobudnúť jedinečné a priame skúsenosti s každodenným fungovaním EBA a oboznámiť sa s cieľmi a účelom finančnej regulácie.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne