Стажове (различни профили)

Начало > Възможности за работа > Стажове (различни профили)
Open for application: 
29/03/2021
Application closes / deadline: 
31/12/2022 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) организира общи покани за изразяване на интерес за стажантски позиции без конкретен краен срок за кандидатстване за следните профили:

  • Трансверсални компетентности
  • Право
  • Финансови пазари

Целта на нашите стажантски програми е да предостави на висшистите/студентите уникален опит от първа ръка за работата на ESMA. 

Стажовете предлагат от 6 до 12-месечно практическо обучение в областите анализ на пазара, статистика или управление на данни. Те предоставят също така информация за концептуалните и емпиричните въпроси на функционирането и интеграцията на финансовите пазари, както и регулирането, надзора и правоприлагането в Европейския съюз. 

За повече информация, моля, вижте обявленията за свободни длъжности на портала за набиране на персонал на ESMA.

Кой може да кандидатства: Висшисти и студенти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Заплащане: 

  • 1 201,57 евро (стаж за студенти)
  • 1 802,36 евро (стаж за дипломирани висшисти)

Начални дати: различни