Praktika (eri ametikohad)

Avaleht > Töövõimalused > Praktika (eri ametikohad)
Open for application: 
29/03/2021
Application closes / deadline: 
taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Type of contract: 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on korraldanud ilma konkreetse kandideerimistähtajata üldiseid osalemiskutseid praktika jaoks järgmistel ametikohtadel:

  • valdkonnaülesed;
  • juriidilised;
  • finantsturgude alased.

Meie praktikaprogrammide eesmärk on pakkuda ülikoolilõpetanutele/üliõpilastele ainulaadset ja vahetut kogemust ESMA töös. Praktika kujutab endast 6–12 kuu pikkust rakenduskoolitust turuanalüüsi, statistika või andmehalduse valdkonnas. Samuti antakse ülevaade finantsturu toimimise ja integratsiooni ning reguleerimise, järelevalve ja jõustamise kontseptuaalsetest ja empiirilistest küsimustest Euroopa Liidus. Lisateavet leiate ESMA värbamisportaalis avaldatud vabade ametikohtade teadetest.

Kes saavad kandideerida: ülikoolilõpetanud ja üliõpilased

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: 1185,07 eurot (üliõpilased) / 1777,60 eurot (ülikoolilõpetanud)

Alguskuupäevad: erinevad