Praktika (eri profiilid)

Avaleht > Töövõimalused > Praktika (eri profiilid)
Open for application: 
29/03/2021
Application closes / deadline: 
31/12/2022 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Type of contract: 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on kuulutanud välja ilma konkreetse kandideerimistähtajata üldised osalemiskutsed praktikakohtade täitmiseks järgmiste profiilide jaoks:

  • valdkonnaülene profiil
  • juriidiline profiil
  • finantsturgude alane profiil

Meie praktikaprogrammide eesmärk on pakkuda ülikoolilõpetanutele/üliõpilastele ainulaadset ja vahetut kogemust ESMA töös. 

Praktika kujutab endast 6–12 kuu pikkust rakenduskoolitust turuanalüüsi, statistika või andmehalduse valdkonnas. Samuti antakse ülevaade finantsturu toimimise ja integratsiooni ning reguleerimise, järelevalve ja jõustamise kontseptuaalsetest ja empiirilistest küsimustest Euroopa Liidus. 

Lisateavet leiate ESMA värbamisportaalis avaldatud vabade ametikohtade teadetest.

Kes saavad kandideerida: ülikoolilõpetanud ja üliõpilased

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: 

  • 1201,57 eurot (üliõpilased)
  • 1802,36 eurot (ülikoolilõpetanud)

Alguskuupäevad: erinevad