Stáže (rôzne profily)

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Stáže (rôzne profily)
Open for application: 
29/03/2021
Application closes / deadline: 
31/12/2022 - 12:00(bruselský čas)
Type of contract: 

Orgán ESMA vyhlásil všeobecné výzvy na vyjadrenie záujmu o stáže bez konkrétneho termínu na podávanie prihlášok pre tieto profily:

  • prierezový profil,
  • právo a
  • finančné trhy.

Cieľom týchto programov stáží je sprostredkovať absolventom/vysokoškolským študentom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť v oblastiach činnosti orgánu ESMA. 

Program stáží ponúka 6 – 12-mesačnú odbornú prípravu v oblastiach analýzy trhu, štatistiky alebo správy údajov. Poskytuje aj možnosť oboznámiť sa s koncepčnými a empirickými otázkami fungovania a integrácie finančných trhov, ako aj regulácie, dohľadu a presadzovania pravidiel v Európskej únii. 

Ďalšie informácie sú uvedené v oznámeniach o voľných pracovných miestach na náborovom portáli orgánu ESMA.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi a vysokoškolskí študenti

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: 

  • 1 201,57 EUR (stáž pre vysokoškolských študentov)
  • 1 802,36 EUR (stáž pre absolventov)

Dátumy nástupu: rôzne