Header

Studenti – absolventi

Jaké mám možnosti?

Mladým studentům nebo čerstvým absolventům, kteří chtějí získat pracovní zkušenosti v institucích EU, se otevírá spousta příležitostí. Můžete se stát studentským ambasadorem EU, přihlásit se na stáž nebo se stát zaměstnancem EU, záleží na tom, v jaké fázi studií se právě nacházíte.

Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU

Pokud jste studenti a chtěli byste na své univerzitě propagovat práci v institucích EU, přihlaste se na post studentského ambasadora profesní dráhy v EU. Co to obnáší?

 • Budete mít podrobné informace o pracovních příležitostech v institucích EU a ty budete propagovat mezi spolužáky.
 • Vybudujete si vynikající síť kontaktů v celé Evropě.
 • Získáte pracovní zkušenosti již během studia.
 • Zdokonalíte si dovednosti v oblasti veřejného projevu, marketingu a lidských zdrojů.
 • Absolvujete kompletní zaškolení na roli ambasadora a další průběžná školení.
 • Přidáte si do životopisu zajímavou zkušenost.

Co od vás budeme potřebovat my

Hledáme vysoce motivované, komunikativní, nadšené mladé lidi, kteří budou na svých univerzitách propagovat profesní dráhu v institucích EU.
Jsme jedním z nejuznávanějších zaměstnavatelů těch nejlepších absolventů vysokých škol – a svou značku chceme propagovat na nejlepších evropských univerzitách. Ambasadoři profesní dráhy v EU jsou zavedenou a úspěšnou iniciativou. Hledají novátorské způsoby propagace vynikajících pracovních příležitostí, jež instituce EU nabízejí. Využívají při tom:

 • veletrhy práce a prezentace pracovních příležitostí pro spolužáky
 • vytváření univerzitních sítí a poskytování informací
 • intenzivní aktivitu na internetu a na sociálních médiích
 • zodpovídání dotazů týkajících se práce v institucích EU

Vy sami samozřejmě také hodně získáte.
Zaprvé všechny naše ambasadory čeká komplexní proškolení, které je na tuto roli dokonale připraví. Budete mít možnost rozvinout dovednosti, které budete jako úspěšný ambasador potřebovat, a nabídneme vám podporu a nápady, jak začít.
Zadruhé na tomto velmi odpovědném postu ukážete své schopnosti a získáte body, které se vám budou hodit v tvrdé konkurenci na pracovním trhu. Vedle komunikačních a prezentačních dovedností na vašem životopisu budoucí zaměstnavatelé ocení i mezinárodní rozhled, který v této roli získáte.
Praktické informace:
Náš úřad, známý pod zkratkou EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu), zodpovídá za výběr zaměstnanců jménem všech orgánů a institucí EU, včetně Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady. Další informace najdete pod záložkou O úřadu EPSO.

Vaše role

 • působit jako styčný bod pro studenty, kteří mají zájem pracovat pro EU
 • zkoumat cílové skupiny a kontaktovat univerzitní sdělovací prostředky
 • sestavovat adresáře a odpovídajícími distribučními kanály rozesílat informace o možnostech zaměstnání v institucích EU
 • pořádat prezentace, účastnit se univerzitních akcí na téma pracovních příležitostí a zajišťovat pro ně zajímavé přednášející
 • plnit měsíční úkoly a pravidelně podávat zprávy o své činnosti
 • spravovat a pravidelně sledovat facebookové stránky a další online aktivity

Co získáte vy?

 • komplexní úvodní proškolení a průběžné odborné vedení
 • odpovědnou pozici, která zvýší atraktivitu vašeho životopisu
 • nové dovednosti, které zaměstnavatelé vysoce cení
 • vynikající pracovní zkušenosti v oblasti marketingu, reklamy, lidských zdrojů a komunikace
 • možnost vytvořit si síť kontaktů se studenty z celé Evropy
 • příležitost spolupracovat s vysoce postavenými úředníky EU
 • doporučující dopis pro případné budoucí zaměstnavatele podle vašich výsledků

Koho hledáme?

Hledáme motivované ambasadory, kteří chtějí propagovat výhody práce v institucích EU.
Uchazeči by měli mít následující schopnosti:

 • vynikající komunikační schopnosti
 • dovednosti v oblasti vytváření sítí
 • ochotu sdílet informace a učit se nové věci
 • schopnost přizpůsobit se
 • dobré organizační schopnosti
 • schopnost přinášet výsledky a dosahovat vysoké kvality
 • inovativní a kreativní přístup
 • odolnost

Minimální požadavky

Vyčlenit si pro činnost ambasadora alespoň dvě hodiny týdně.
Uspořádat nebo se zúčastnit minimálně jedné akce nebo prezentace o práci v institucích EU.
Pravidelně komunikovat se svým koordinátorem pro profesní dráhu v institucích EU.
Účastnit se všech nabízených školení (online).
Vést si evidenci aktivit a pravidelně podávat zprávy.
Rozhodnutí, kolik času budete propagaci věnovat nad rámec těchto minimálních požadavků, jak ji koncipujete a jak ji sladíte se svými akademickými povinnostmi, je na vás. Hledáme ambasadory, kteří jsou kreativní a přijdou s novými způsoby, jak práci v institucích EU propagovat!

Kdo se může přihlásit

Musíte:

 • být schopni zúčastnit se povinného školení v září 2017
 • být v období od září 2017 do září 2018 (po dobu působení v roli ambasadora) zapsaní ke studiu na univerzitě a univerzitu v této době navštěvovat
 • být občanem EU
 • plynně hovořit jedním z jazyků země, kde studujete

Jak se přihlásit

Výběr přihlášek na období 2017–2018 již skončil.

Podívejte se na seznam univerzit, kde budou ambasadoři profesní dráhy v EU působit.

Další informace o podávání přihlášek na školní rok 2018/19 najdete na těchto stránkách od února 2018.

Kontakt

Chcete-li o tomto programu vědět více, napište nám na adresu EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Odborná stáž

Pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je, pracovat pro EU, můžete se přihlásit na odbornou stáž.

Evropská komise

Program stáží v Evropské komisi je otevřen absolventům vysokých škol z celého světa.

Díky stáži lze získat dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, v jakém útvaru budete působit. Může jít o právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politiku životního prostředí, komunikaci a mnoho dalších. Většina stáží trvá 5 měsíců, ale existují i jiné možnosti (záleží na tom, ve které evropské instituci nebo agentuře pracujete).

Co budu v rámci stáže dělat?

Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizace pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, příprava zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a dalších akcích a samozřejmě konkrétní úkoly vyplývající z úlohy daného oddělení. Právníci v Komisi se zabývají naprosto odlišnými věcmi než ekonomové na Účetním dvoře nebo úředníci v Evropském parlamentu.

Kdo se může přihlásit?

Vysokoškolští absolventi jakéhokoliv oboru, pokud už jim byl udělen titul (v případě, že ještě nebyl předán samotný diplom, lze místo něj předložit přepis). Na rozdíl od stálých zaměstnanců stážisté nemusejí mít občanství EU (malý počet míst je vyhrazen i pro zájemce z jiných zemí). Požaduje se však většinou znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání je výhodou, ne však podmínkou.

Jsou stáže placené?

U většiny stáží se vyplácí měsíční podpora ve výši přibližně 1 100 EUR. Zpětně se také proplácejí cestovní výdaje.

Kde budu pracovat?

S největší pravděpodobností v Bruselu nebo Lucemburku, jelikož právě tam sídlí většina orgánů a institucí EU.

Jak podat přihlášku?

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé instituce a agentury EU samy. Podrobnější informace najdete v našem Stručném průvodci stážemi v EU. Přihlášky se obvykle podávají online, někdy však i v tištěné podobě. Hlásit se je nutné s dostatečným předstihem, většinou 4 až 9 měsíců před začátkem stáže.

Čerství absolventi

Pokud jste právě ukončili vysokou školu, budete se obvykle hlásit na post s profilem administrátora s cílem stát se stálým zaměstnancem. Tito zaměstnanci zastávají klíčovou úlohu ve fungování EU a jejich pracovní činnost je spojena s vysokou mírou odpovědnosti již v rané fázi jejich profesní dráhy.

 

Výběrová řízení na stálé místo v EU se pořádají jako tzv. otevřená výběrová řízení. Největší řízení pro absolventy vysokých škol se koná na jaře. Jeho zaměření je všeobecné, tzn., že se do něj lze hlásit s jakýmkoliv vystudovaným oborem. Otevřená výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k velkému počtu zájemců je tato forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější.

 

Výběrová řízení se zveřejňují v části Pracovní nabídky, a to formou oznámení o výběrovém řízení, které poskytuje veškeré informace o daném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a průběhu výběrového řízení. Forma výběrového řízení závisí na pracovním profilu.

 

K přihlášení do výběrového řízení pro absolventy zpravidla potřebujete provést tyto kroky:

 

1. Pečlivě si přečtěte oznámení o výběrovém řízení na profil, o který máte zájem, a ověřte si, že splňujete kritéria způsobilosti.

2. Ověřte si, jakou máte šanci v sebehodnocení (simulaci testů na počítači s výběrem odpovědí) a vyplňte online přihlášku pod záložkou Přihlásit se.

3. Pokud jste podali platnou přihlášku, budete pozváni k počítačovým testům (s otázkami s výběrem správně odpovědi z nabízených možností).

4. Pokud se v těchto testech umístíte mezi uchazeči s nejvyšším počtem bodů, pozveme vás k tzv. testu e-tray (postupový test, rovněž vykonávaný na počítači).

5. Pokud splňujete podmínky způsobilosti a získáte jeden z nejvyšších počtů bodů v testu e-tray, pozveme vás k účasti na testu kompetencí v hodnotícím centru v Bruselu.

Při tom bude v několika kolech posuzováno, do jaké míry vyhovujete profilu daného postu. Všichni kandidáti jsou posuzováni objektivním a standardním způsobem, vždy vícero osobami, přičemž hodnocené kompetence jsou jasně vymezeny. Na cestovní výdaje můžete dostat příspěvek.

6. Úspěšní uchazeči jsou zapsáni do databáze nazývané „rezervní seznam“, z něhož jednotlivé instituce vybírají nově nabírané zaměstnance. Pokud má nějaká instituce zájem o váš profil, bude vás přímo kontaktovat.

 

Registrace do výběrových řízení začíná každý rok ve stejnou dobu (řízení tedy probíhají v cyklech), na jaře pro absolventy vysokých škol a v létě pro překladatele. Jaký profil konkrétně hledáme (např. právo, audit), se může v jednotlivých letech lišit, stejně jako konkrétní profil jazyků, které jsou potřeba daný rok v případě překladatelů. Ostatní výběrová řízení (pro odborníky nebo asistenty) se vypisují mimo tyto cykly.

 

Při výběrových řízeních se zaměřujeme na posouzení odborných dovednosti a těchto všeobecných kompetencí:

 • analytické uvažování a řešení problémů
 • komunikace
 • orientace na kvalitu a výsledky
 • vzdělávání a osobní rozvoj
 • schopnost stanovovat priority a organizace práce
 • odolnost
 • spolupráce s dalšími pracovníky
 • vedení (pouze u absolventů)

Zda těmito dovednostmi disponujete a můžete být úspěšnými pracovníky v evropských institucích, si můžete ověřit tím, že vyplníte Vzorové testy.

 

Kontrolní seznam Splňujete základní předpoklady pro výběrová řízení absolventů?

 • Jste občanem EU.
 • Hovoříte plynně jedním z úředních jazyků EU a máte pokročilou znalost dalšího jazyka (pro profily lingvistů musíte ovládat nejméně 3 jazyky EU).
 • Máte nebo obdržíte diplom (minimálně bakalářského stupně) do 31. července.