Studenti – absolventi

.

Jaké mám možnosti?

Mladým studentům nebo čerstvým absolventům, kteří chtějí získat pracovní zkušenosti v institucích EU, se otevírá spousta příležitostí. Můžete se stát studentským ambasadorem EU, přihlásit se na stáž nebo se stát zaměstnancem EU, záleží na tom, v jaké fázi studií se právě nacházíte.

Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU

Pokud jste studenti a chtěli byste na své univerzitě propagovat práci v institucích EU, přihlaste se na post studentského ambasadora profesní dráhy v EU. Co to obnáší?

 

 • Budete mít podrobné informace o pracovních příležitostech v institucích a EU a ty budete propagovat mezi spolužáky
 • Vybudujete vynikající sítě kontaktů v celé Evropě
 • Získáte pracovní zkušenosti již během studia
 • Zdokonalíte své dovednosti v oblasti veřejného projevu, marketingu a lidských zdrojů
 • Absolvujete úplné úvodní zaškolení na roli ambasadora a během působení v této roli vám bude poskytován další coaching
 • Zvýší se atraktivita vašeho životopisu pro potenciální zaměstnavatele

 

Co od vás budeme potřebovat my

Hledáme vysoce motivované, komunikativní, nadšené mladé lidi, kteří budou na svých univerzitách propagovat profesní dráhu v institucích EU.

Jsme jedním z nejvíce uznávaných zaměstnavatelů a zaměstnáváme ty nejlepší absolventy vysokých škol – a naši značku chceme propagovat na nejlepších evropských univerzitách. Program ambasadorů profesní dráhy v EU je zavedenou a úspěšnou iniciativou, která hledá novátorské způsoby propagace vynikajících pracovních příležitostí, jež instituce EU nabízejí. Tato iniciativa využívá:

 

 

 • veletrhy práce a prezentace pracovních příležitostí pro spolužáky
 • vytváření univerzitních sítí a poskytování informací
 • intenzivní aktivitu na internetu a na sociálních médiích
 • zodpovídání dotazů týkajících se práce v institucích EU

Samozřejmě je spousta věcí připravena i pro vás!

Zaprvé všichni naši ambasadoři projdou komplexním proškolením, které je na roli ambasadora dokonale připraví. Budete mít možnost rozvinout dovednosti, které budete potřebovat, abyste se stali úspěšnými ambasadory, a poskytneme vám podporu a nápady, jak s vaším působením začít.

Zadruhé tento velmi odpovědný post upozorní na vaše schopnosti, takže získáte pozitivní body, které se vám budou hodit v tvrdé konkurenci, která dnes vládne na pracovním trhu. Vedle komunikačních a prezentačních dovedností na vašem životopisu budoucí zaměstnavatelé ocení i mezinárodní rozhled, který v této roli získáte.

Praktické podrobnosti

Náš úřad, známý pod zkratkou EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu), zodpovídá za výběr zaměstnanců jménem všech orgánů a institucí EU, včetně Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady. Další informace najdete na stránkách eu-careers.eu.

 

Popis role

 • působit jako styčný bod pro studenty, kteří mají zájem pracovat pro EU
 • zkoumat cílové skupiny a kontaktovat sdělovací prostředky na dané univerzitě
 • sestavovat adresáře a odpovídajícími distribučními kanály rozesílat informace o možnostech zaměstnání v institucích EU
 • realizovat prezentace a účastnit se univerzitní akcí týkajících se pracovních příležitostí a hledat zajímavé přednášející na toto téma
 • vyplňovat měsíční úkoly a pravidelně podávat zprávy o své činnosti
 • řídit a pravidelně sledovat facebookovské stránky a další online aktivity

Co získáváte vy?

 • komplexní úvodní proškolení a průběžné odborné vedení
 • odpovědnou pozici, která zvýší atraktivitu vašeho životopisu
 • nové dovednosti, které zaměstnavatelé vysoce cení
 • vynikající pracovní zkušenosti v oblasti marketingu, reklamy, lidských zdrojů a komunikace
 • možnost vytvoření sítí kontaktů se studenty z celé Evropy
 • možnost spolupráce s vysoce postavenými úředníky EU
 • dopis s referencemi na základě výkonnosti

Koho hledáme?

Hledáme motivované ambasadory, kteří chtějí propagovat výhody práce v institucích EU.

Uchazeči by měli mít následující schopnosti:

 • vynikající komunikační schopnosti
 • dovednosti v oblasti vytváření sítí
 • ochotu sdílet informace a učit se nové věci
 • schopnost přizpůsobit se
 • dobré organizační schopnosti
 • schopnost přinášet výsledky a dosahovat vysoké kvality
 • inovativní a kreativní přístup
 • odolnost

Minimální požadavky

vyčlenit si pro činnost ambasadora alespoň dvě hodiny týdně

uspořádat nebo se účastnit minimálně jedné akci nebo prezentace o práci v institucích EU

pravidelně komunikovat se svým koordinátorem pro profesní dráhu v institucích EU

účastnit se všech nabízených školení (online)

vést si evidenci aktivit a pravidelně podávat zprávy

Rozhodnutí, kolik času budete propagaci věnovat nad rámec těchto minimálních požadavků, jak ji koncipujete a jak ji sladíte se svými akademickými povinnostmi, je na vás. Hledáme ambasadory, kteří jsou kreativní a přijdou s novými způsoby, jak práci v institucích EU propagovat!

Kdo se může přihlásit

Musíte:

 

 • být k dispozici pro účast na našem povinném školení v září 2017
 • být zapsaní ke studiu v období září 2017 – září 2018 a během tohoto studia a působení v roli ambasadora být přítomni na dané univerzitě
 • být občanem EU
 • plynně hovořit jedním z jazyků země, kde studujete

Jak se přihlásit

V březnu 2017 zveřejníme na těchto stránkách novou výzvu pro studentské ambasadory profesní dráhy v institucích EU. Výzva bude také obsahovat přihlášku.

Odborná stáž

Pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je, pracovat pro EU, můžete se přihlásit na odbornou stáž?

Evropská komise

Program stáží v Evropské komisi je otevřen pro absolventy vysokých škol z celého světa.

Díky stážím lze získat dobrou představu o tom, jak funguje EU. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, v jakém útvaru budete působit. Může jít o oblast práva hospodářské soutěže, lidských zdrojů, politiky životního prostředí, komunikace apod. Většina stáží trvá 5 měsíců, ale existují i jiné možnosti (záleží na tom, ve kterém evropské instituci nebo agentuře pracujete).

Co budu v rámci stáže dělat?

Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizace pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, příprava zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a další – a samozřejmě konkrétní úkoly vyplývající z úlohy daného oddělení. Právníci v Komisi se zabývají naprosto odlišnými věcmi než ekonomové na Účetním dvoře nebo úředníci v Evropském parlamentu.

Kdo se může přihlásit?

Vysokoškolští absolventi jakéhokoliv oboru, pokud už jim byl udělen titul (v případě, že ještě nebyl předán samotný diplom, lze místo něj předložit přepis).  Na rozdíl od stálých zaměstnanců stážisté nemusejí mít občanství EU (malý počet míst je vyhrazen i pro zájemce z jiných zemí). Požaduje se však většinou znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání je výhodou, ne však podmínkou.

Jsou stáže placené?

U většiny stáží se vyplácí měsíční podpora ve výši přibližně 1 100 EUR za měsíc. Cestovní výdaje se proplácejí zpětně.

Kde budu pracovat?

S největší pravděpodobností v Bruselu nebo Lucemburku, jelikož právě tam sídlí většina orgánů a institucí EU.

Jak podat přihlášku?

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé instituce a agentury EU samy. Podrobnější informace najdete v našem Stručném průvodci stážemi v EUpdf. Přihlášky se obvykle podávají online, někdy se však také vyžaduje i jejich tištěná podoba. Hlásit se je nutné s dostatečným předstihem, většinou 4 až 9 měsíců před začátkem stáže.

Čerství absolventi

Pokud jste právě ukončili vysokou školu, budete se obvykle hlásit na post s profilem administrátora s cílem stát se stálým zaměstnancem. Tito zaměstnanci zastávají klíčovou úlohu v postupech fungování EU a jejich pracovní činnost je spojena s vysokou mírou odpovědnosti již v rané fázi jejich profesní dráhy.

 

Výběrová řízení na stálé místo v EU se pořádají jako tzv. otevřená výběrová řízení. Nejvýznamnější řízení pro absolventy vysokých škol se koná na jaře. Jeho zaměření je všeobecné, tzn. že se do něj lze hlásit s jakýmkoliv vystudovaným oborem. Otevřená výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k velkému počtu zájemců je taková forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější.

 

Naše výběrová řízení se zveřejňují na internetových stránkách www.eu-careers.eu, a to formou oznámení o výběrovém řízení, které poskytuje veškeré informace o daném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a průběhu výběrového řízení. V závislosti na pracovním profilu mají tato výběrových řízení různou formu.

 

Většinou je v rámci postupu výběrového řízení pro absolventy potřeba provést tyto kroky:

 

1. Pečlivě si přečíst oznámení o výběrovém řízení na profil, o který máte zájem, a ověřit si, že splňujete kritéria způsobilosti.

2. Ověřte si, jakou máte šanci v sebehodnocení (simulaci testů na počítači s výběrem odpovědí) a vyplňte online přihlášku na stránkách www.eu-careers.eu.

3. Pokud jste podali platnou přihlášku, budete pozváni k testům na počítači (s otázkami s výběrem správně odpovědi z nabízených možností).

4. Pokud se v těchto testech umístíte mezi uchazeči s nejvyšším počtem bodů, pozveme vás k testu práce s elektronickou poštou (postupový test, rovněž vykonávaný na počítači).

5. Pokud splňujete podmínky způsobilosti a získáte jeden z nejvyšších počtů bodů v testu s elektronickou poštou, pozveme vás k účasti k testu kompetencí v hodnotícím centru v Bruselu.

Při tom bude v několika kolech posuzováno, do jaké míry vyhovujete profilu daného postu. Všichni kandidáti jsou posuzováni objektivním a standardním způsobem, vždy vícero osobami, přičemž hodnocené kompetence jsou jasně vymezeny. Na cestovní výdaje můžete dostat příspěvek.

6. Úspěšní uchazeči jsou zapsáni do databáze nazývané „rezervní seznam“, z něhož jednotlivé instituce vybírají nově nabírané zaměstnance. Pokud má nějaká instituce zájem o váš profil, bude vás přímo kontaktovat.

 

Registrace do výběrových řízení začíná každý rok ve stejnou dobu (řízení tedy probíhají v cyklech), na jaře pro absolventy vysokých škol a v létě pro překladatele. Jaký profil konkrétně hledáme (např. právo, audit), se může v jednotlivých letech lišit, stejně jako konkrétní profil jazyků, které jsou potřeba daný rok v případě překladatelů. Ostatní výběrová řízení (pro odborníky nebo jako asistenti) se vypisují mimo tyto cykly.

 

Při výběrových řízeních se zaměřujeme na posouzení odborných dovednosti a těchto všeobecných kompetencí:

– analytické uvažování a řešení problémů

– komunikace

– orientace na kvalitu a výsledky

– vzdělávání a osobní rozvoj

– schopnost stanovovat priority a organizace práce

– odolnost

– spolupráce s dalšími pracovníky

– vedení (pouze u absolventů)

Zda těmito dovednostmi disponujete a můžete být úspěšnými pracovníky v evropských institucích, si můžete ověřit ve vzorových testech na stránce www.eu-careers.eu

 

Kontrolní seznam Splňujete základní předpoklady pro výběrová řízení absolventů?

 

 • Jste občanem EU.
 • Hovoříte plynně jedním z úředních jazyků EU a máte pokročilou znalost dalšího (pro profily lingvistů musíte ovládat nejméně 3 jazyky EU)
 • Máte nebo obdržíte diplom (minimálně bakalářského stupně) do 31. července.