Header

Studerende og nyuddannede

Hvilke muligheder har jeg?

Der er masser af muligheder for unge studerende og nyuddannede, som ønsker at få arbejdserfaring i EU's institutioner. Alt efter hvor langt du er nået med din uddannelse, kan du ansøge om at blive EU-studenterambassadør, komme i praktik eller blive fastansat i EU.

Studenterambassadør for en karriere i EU

Hvis du er studerende og interesseret i at øge interessen for karrieremulighederne i EU på dit universitet, så kan du ansøge om at blive studenterambassadør for karrieremulighederne i EU. Gennem denne oplevelse vil du:

 • Lære mere om jobmulighederne i EU og gør reklame for dem blandt dine medstuderende.
 • Opbygge et fantastisk netværk i hele Europa
 • Få erhvervserfaring under dine studier
 • Blive bedre til at tale i forsamlinger, til marketing og til HR-arbejde
 • Få en fuld introduktion og vejledning under hele forløbet
 • Give dit CV mere vægt over for fremtidige arbejdsgivere.

Hvad søger vi hos dig?

Vi leder efter motiverede, udadvendte og entusiastiske personer til at fortælle om karrieremulighederne i EU på deres universitet.
EU er en velanset arbejdsgiver for de bedste kandidater, og vi søger derfor efter ambassadører til at brande en karriere i EU på nogle af Europas bedste universiteter. Ordningen for studenterambassadører er en del af et veletableret og velfungerende initiativ og har blandt andet til formål at finde innovative måder til at skabe opmærksomhed om de gode muligheder, vi tilbyder, f.eks. gennem:

 • deltagelse i karrieremesser eller afholdelse af præsentationer for dine medstuderende
 • udvikling af universitetsnetværk og levering af information
 • varetagelse af en aktiv tilstedeværelse på nettet og de sociale medier
 • besvarelse af spørgsmål om jobmulighederne i EU

Og selvfølgelig er der også en masse i det for dig.
For det første får alle vores ambassadører omfattende kurser, så de er fuldstændig rustet til opgaven. Du får mulighed for at udvikle de færdigheder, du skal bruge for at blive en god ambassadør, og vi giver dig masser af støtte og idéer til, hvordan du kommer i gang.
For det andet kan en ansvarsfuld opgave som denne give dig en fordel på det særdeles konkurrenceprægede jobmarked for nyuddannede. Med forbedrede kommunikations- og præsentationsfærdigheder og en international erfaring på CV'et vil dine chancer hos fremtidige arbejdsgivere se bedre ud.
Praktiske oplysninger:
Vi er Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), og vi har ansvaret for at udvælge personale på vegne af alle de europæiske institutioner og agenturer, bl.a. Europa-Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Du kan læse mere om os på siden Om EPSO.

Beskrivelse af din rolle

 • At fungere som kontaktpunkt for studerende, der er interesseret i at arbejde for EU
 • At undersøge målgrupper og tage kontakt til universitetsmedier
 • At oprette mailinglister og formidle information om karrieremulighederne i EU gennem passende kanaler
 • At holde præsentationer, deltage i karrierearrangementer på universitetet og finde interessante oplægsholdere
 • At udføre månedlige opgaver og regelmæssigt aflægge rapport om dine aktiviteter
 • At forvalte og regelmæssigt holde øje med en side på Facebook/anden side på nettet

Hvad får du ud af det?

 • En omfattende introduktion og løbende vejledning
 • En ansvarsfuld opgave, som vil se godt ud på dit CV
 • Nye færdigheder, som værdsættes af kommende arbejdsgivere
 • En god arbejdserfaring med marketing, reklame, HR og kommunikation
 • Muligheden for at netværke med andre studerende rundt om Europa
 • Muligheden for at møde højtstående EU-embedsmænd
 • En anbefaling, alt efter hvordan du klarer dig.

Hvem søger vi?

Vi søger motiverede ambassadører, som ønsker at gøre reklame for fordelene ved en karriere i EU.
Du skal have følgene egenskaber:

 • Fremragende kommunikationsfærdigheder
 • Evnen til at netværke
 • Viljen til at udveksle viden og lære
 • Evnen til at tilpasse dig
 • Gode organisatoriske færdigheder
 • Evnen til at levere kvalitet og resultater
 • Et innovativt og kreativt mindset
 • Modstandsdygtighed

Mindstekrav

Du skal bruge mindst to timer om ugen på dine ambassadøropgaver.
Du skal arrangere eller deltage i mindst ét arrangement eller én præsentation om karrieremulighederne i EU.
Du skal korrespondere regelmæssigt med din koordinator.
Du skal deltage i alle de kurser, der tilbydes (online).
Du skal føre en log over dine aktiviteter og aflægge regelmæssig rapport.
Ud over disse mindstekrav er det op til dig selv at afgøre, hvor meget du kan få tid til sammen med dine studier, og hvordan du gør reklame for karrieremulighederne i EU over for dine medstuderende. Vi leder efter ambassadører, som er kreative, og som kan udtænke innovative måder at reklamere for en karriere i EU på.

Anerkendelse

Du skal:

 • have mulighed for at deltage i det obligatoriske kursus i september 2017
 • være indskrevet og aktivt studerende på universitetet under hele ambassadørperioden (september 2017 - september 2018)
 • være EU-borger
 • tale et af de sprog, der tales i det land, hvor du studerer, flydende.

Sådan ansøger du

Udvælgelsesprocessen for det akademiske år 2017/18 er nu afsluttet.

Du kan finde listen over universiteter, hvor vi er vært for studenterambassadører, her.

Fra og med februar 2018 kan du på dette website finde information om ansøgning for det akademiske år 2018/19.

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere om ambassadørprojektet, kan du kontakte os på: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Praktik

Hvis du har lyst til at få en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde for EU, så kan du ansøge om et praktikophold.

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionens praktikantordning er åben for universitetskandidater fra hele verden.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere. De fleste praktikophold varer omkring 5 måneder, men det kan variere alt efter, hvilken institution/hvilket agentur du arbejder for.

Hvad kommer jeg til at lave?

Praktikanter får samme type opgaver som nyansatte kandidater. Det kan i praksis betyde organisering af arbejdsgrupper og møder, indsamling af information og dokumentation, udarbejdelse af rapporter og besvarelse af henvendelser samt deltagelse i kontormøder og andre relevante arrangementer. Du vil også få opgaver, der er mere specifikke for dit konkrete ansættelsessted – jurister i Kommissionen vil f.eks. beskæftige sig med noget ganske andet end økonomer i Revisionsretten eller generalister i Parlamentet.

Hvem kan ansøge?

Universitetsuddannede inden for alle områder kan søge, så længe de har færdiggjort en bachelorgrad (du kan normalt få en oversigt over dine eksamensresultater, hvis du endnu ikke har modtaget eksamensbeviset). I modsætning til ved fastansættelse er det ikke et krav, at du er EU-borger (der afsættes et mindre antal pladser til ikke-EU-borgere), men du skal have kendskab til to EU-sprog. Erhvervserfaring og kandidatgrad er et plus, men normalt ikke noget krav.

Er det lønnet?

De fleste praktikanter får en månedlig ydelse på omkring 1 100 euro samt refusion af rejseomkostningerne.

Hvor kommer jeg til at arbejde?

Som flertallet af job i EU er de fleste praktikophold i Bruxelles eller Luxembourg.

Hvordan ansøger jeg?

Udvælgelsesproceduren for praktikanter varetages af de enkelte EU-institutioner og -agenturer. Læs mere i vores quickguide til praktikophold i EU. Du skal normalt søge online, men i nogle tilfælde skal du også sende en udskrift af ansøgningsformularen. Ansøgningerne kan normalt indsendes omkring 4 til 9 måneder, inden praktikopholdet starter, og du bør sende din ansøgning i god tid.

Begynderniveau for nyuddannede

Hvis du lige er blevet færdig med universitetet, vil du typisk søge det, vi kalder et administratorjob for at blive fastansat. Du kan allerede tidligt i din karriere komme til at spille en vigtig rolle i EU's processer og få stort ansvar.

 

Udvælgelsen af ansøgere til faste stillinger i EU afholdes som "åbne udvælgelsesprøver". Den mest relevante udvælgelsesprøve for universitetsuddannede lanceres hvert forår, normalt som en udvælgelsesprøve for generalister, som ikke kræver, at man har studeret inden for et bestemt område. En åben udvælgelsesprøve består af prøver og bedømmelsesøvelser, der skal måle dine faglige kvalifikationer og en række grundlæggende færdigheder. På grund af det meget store antal ansøgere er dette den mest retfærdige og gennemsigtige form for udvælgelse.

 

Vores udvælgelsesprøver offentliggøres på Jobmuligheder og med en meddelelse om udvælgelsesprøve, som indeholder alle oplysninger om jobprofilen, ansøgningskriterierne og udvælgelsesproceduren. Udformningen af prøverne afhænger af, hvilken jobprofil der er tale om.

 

Ved en typisk udvælgelsesprøve for universitetsuddannede omfatter ansøgningsproceduren følgende trin:

 

1. Læs meddelelsen om udvælgelsesprøven om den profil, du er interesseret i, og vær sikker på, at du opfylder ansøgningskriterierne.

2. Test dig selv med selvevalueringsøvelser, og udfyld din onlineansøgningLogin.

3. Hvis din ansøgning opfylder kravene, inviterer vi dig til en række computerbaserede multiple choice-prøver.

4. Hvis du er blandt de ansøgere, der får det bedste resultat i disse prøver, inviterer vi dig til en prøve i e-mailindbakke – en computerbaseret midtvejstest.

5. Hvis du opfylder ansøgningskriterierne og får et af de bedste resultater i prøven i håndtering af e-mailindbakke, inviterer vi dig til de kompetencebaserede assessmentcenter-prøver i Bruxelles.

Bedømmelsesfasen i assessmentcentret består af en række øvelser, der skal bruges til at vurdere din egnethed til det specifikke job. Alle ansøgere bedømmes på en objektiv og standardiseret måde af adskillige bedømmere ud fra klart definerede kompetencer. Du kan få et tilskud til dine rejseomkostninger.

6. De ansøgere, som består, opføres i en database kaldet en "reserveliste", hvorfra de forskellige EU-institutioner kan ansætte personale. Hvis institutionen finder din profil interessant, kontakter den dig direkte.

 

Tilmeldingen til udvælgelsesprøverne begynder på samme tid hvert år (det kalder vi udvælgelsesrunden) – om sommeren for oversættere og om foråret for andre profiler. De uddannelsesprofiler, vi leder efter (f.eks. jura eller revision), kan variere fra år til år, og det samme kan de sprog, vi søger oversættere i. Andre udvælgelsesprocedurer for f.eks. specialister og assistenter lanceres mellem disse runder.

 

Vi fokuserer i vores udvælgelsesprøver på dine faglige kompetencer og følgende generelle kompetencer:

 • Analyse og problemløsning
 • Kommunikation
 • Levering af kvalitet og resultater
 • Læring og udvikling
 • Prioritering og organisation
 • Modstandsdygtighed
 • Samarbejde
 • Lederskab (kun universitetsuddannede)

Find ud af, om du har, hvad der skal til for at gøre en forskel for Europa, og test dig selv med vores testeksempler.

 

Tjekliste: Opfylder du de grundlæggende betingelser for at deltage i vores udvælgelsesprøver for universitetsuddannede?

 • Du er EU-borger
 • Du taler ét officielt EU-sprog flydende og har godt kendskab til et andet (for at søge en lingvistprofil skal du kunne 3 EU-sprog)
 • Du har et eksamensbevis (minimum bachelorgrad) eller modtager et inden den 31.juli