Header

Φοιτητές - πτυχιούχοι

Ποιες επιλογές έχω;

Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για νεαρούς φοιτητές ή πρόσφατους πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στα όργανα της ΕΕ. Ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών σας, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθείτε ως φοιτητής-πρεσβευτής της ΕΕ, να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση ή να γίνετε μόνιμος υπάλληλος της ΕΕ.

Φοιτητές-πρεσβευτές για τη «Σταδιοδρομία στην ΕΕ»

Αν είστε φοιτητής και θέλετε να προβάλετε τη «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» στον χώρο του πανεπιστημίου σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε πρεσβευτής της πρωτοβουλίας αυτής. Μέσα από τον ρόλο αυτό θα μπορέσετε:

 • να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες για «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» και να ενημερώσετε τους συμφοιτητές σας
 • να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικό δίκτυο γνωριμιών σε όλη την Ευρώπη
 • να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία ενόσω σπουδάζετε
 • να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη διατύπωση απόψεων ενώπιον κοινού, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους
 • να λάβετε πλήρη κατάρτιση και πλαισίωση για όσο διάστημα έχετε τον ρόλο του πρεσβευτή
 • να δώσετε στο βιογραφικό σας μεγαλύτερη βαρύτητα για τους μελλοντικούς σας εργοδότες.

Τι περιμένουμε από εσάς;

Αναζητούμε εμπνευσμένα και δραστήρια άτομα που θα προβάλλουν με ενθουσιασμό τις δυνατότητες για «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» στον χώρο του πανεπιστημίου τους.
Ως εργοδότης ελκυστικός για πτυχιούχους υψηλών επιδόσεων, επιθυμούμε να βρούμε πρεσβευτές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Το σχέδιο δημιουργίας πρεσβευτών για τη «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» αποτελεί καθιερωμένη και επιτυχημένη πρωτοβουλία και επιχειρεί να προβάλλει τις σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουμε, μέσω καινοτόμων τρόπων προβολής, όπως:

 • συμμετοχή σε εκθέσεις για την απασχόληση ή πραγματοποίηση, από τους ίδιους τους πρεσβευτές, παρουσιάσεων στους συμφοιτητές τους
 • ανάπτυξη πανεπιστημιακών δικτύων και παροχή πληροφοριών
 • διατήρηση δραστήριας παρουσίας στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία στην ΕΕ.

Εξυπακούεται ότι και εσείς θα ωφεληθείτε από τη διαδικασία αυτή!
Κατ’ αρχάς, όλοι οι πρεσβευτές μας λαμβάνουν πλήρη κατάρτιση η οποία τους προετοιμάζει απόλυτα για τον ρόλο τους. Θα μπορέσετε να αναπτύξετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε ένας επιτυχημένος πρεσβευτής και εμείς θα σας δώσουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη και ιδέες στο ξεκίνημά σας.
Δεύτερον, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας για πτυχιούχους, μια υπεύθυνη θέση σαν κι αυτή θα μπορούσε πραγματικά να σας κάνει να ξεχωρίσετε. Παράλληλα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, το γεγονός ότι δραστηριοποιείστε σε ένα διεθνές περιβάλλον θα είναι ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό σας για τους μελλοντικούς εργοδότες.
Πρακτικές λεπτομέρειες:
Είμαστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και έχουμε την ευθύνη για την επιλογή προσωπικού εξ ονόματος όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο Λίγα λόγια για την Epso.

Περιγραφή του ρόλου των πρεσβευτών

 • Λειτουργούν ως σημείο επαφής για φοιτητές που ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στην ΕΕ
 • Εντοπίζουν στοχευμένες ομάδες και επικοινωνούν με τα μέσα ενημέρωσης των πανεπιστημίων
 • Καταρτίζουν καταλόγους παραληπτών αλληλογραφίας και ενημερώνουν για τη σταδιοδρομία στην ΕΕ, μέσω των κατάλληλων διαύλων
 • Πραγματοποιούν παρουσιάσεις, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την απασχόληση των πτυχιούχων και αναζητούν αξιόλογους ομιλητές
 • Έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε μήνα και συντάσσουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους
 • Διαχειρίζονται και παρακολουθούν τακτικά την ειδική σελίδα στο Facebook / παρουσία στο διαδίκτυο

Ποιο είναι το όφελος για σας;

 • Ολοκληρωμένη υποδοχή και συνεχής πλαισίωση
 • Ανάληψη ευθυνών, με θετικό αντίκτυπο στο βιογραφικό σας
 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που αξιολογούνται πολύ θετικά από εργοδότες πτυχιούχων
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους τομείς του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των ανθρώπινων πόρων και της επικοινωνίας
 • Δυνατότητα δικτύωσης με φοιτητές σε όλη την Ευρώπη
 • Πρόσβαση σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους της ΕΕ
 • Συστατική επιστολή ανάλογη των επιδόσεών σας

Τι είδους άτομα ζητάμε;

Αναζητάμε εμπνευσμένους πρεσβευτές οι οποίοι επιθυμούν να προβάλλουν τα θετικά σημεία μιας «Σταδιοδρομίας στην ΕΕ».
Πρέπει να διαθέτετε τις παρακάτω ικανότητες:

 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
 • Δεξιότητες δικτύωσης
 • Επιθυμία για ανταλλαγή και βελτίωση γνώσεων
 • Προσαρμοστική ικανότητα
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα παραγωγής ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση
 • Αντοχή

Ελάχιστες απαιτήσεις

Ενασχόληση τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα με τα καθήκοντα του ρόλου του πρεσβευτή
Διοργάνωση ή συμμετοχή σε τουλάχιστον μία εκδήλωση ή παρουσίαση για τη Σταδιοδρομία στην ΕΕ
Επικοινωνία σε τακτική βάση με τον συντονιστή σας για την «Σταδιοδρομία στην ΕΕ»
Συμμετοχή σε όλες τις παρεχόμενες δράσεις κατάρτισης (στο διαδίκτυο)
Τήρηση ημερολογίου και τακτική αναφορά των δραστηριοτήτων σας.
Πέρα από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις εξαρτάται πράγματι από εσάς να αποφασίσετε πόσο θα επενδύσετε, παράλληλα με τις σπουδές σας, στην προβολή της Σταδιοδρομίας στην ΕΕ στους συμφοιτητές σας, καθώς και με ποιον τρόπο θα το επιτύχετε. Αναζητούμε δημιουργικούς πρεσβευτές που μπορούν να βρουν καινοτόμους τρόπους προβολής της Σταδιοδρομίας στην ΕΕ!

Επιλεξιμότητα

Πρέπει να είστε:

 • διαθέσιμοι για συμμετοχή στον υποχρεωτικό κύκλο κατάρτισης τον Σεπτέμβριο του 2017
 • εγγεγραμμένοι και παρόντες στο πανεπιστήμιο για όσο εκτελείτε τον ρόλο του πρεσβευτή (Σεπτέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018)
 • υπήκοοι χώρας της ΕΕ
 • άριστοι γνώστες μιας εκ των γλωσσών της χώρας όπου σπουδάζετε

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Η διαδικασία επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 ολοκληρώθηκε.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των πανεπιστημίων που θα φιλοξενήσουν φοιτητές-πρεσβευτές για τη «Σταδιορομία στην ΕΕ».

Από τον Φεβρουάριο του 2018 μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο αυτό για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Πρακτική άσκηση

Αν θέλετε να πάρετε μιας γεύση σταδιοδρομίας στην ΕΕ, γιατί δεν κάνετε αίτηση για πρακτική άσκηση;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου από όλον τον κόσμο.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει σε πολλούς τομείς και σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Το αντικείμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και πολλούς άλλους τομείς. Η πρακτική άσκηση διαρκεί κατά κανόνα 5 μήνες περίπου, μπορεί όμως να έχει άλλη διάρκεια ανάλογα με το θεσμικό όργανο/ τον οργανισμό που θα σας προσλάβει.

Με τι θα ασχολούμαι;

Οι ασκούμενοι έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους. Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει την οργάνωση ομάδων εργασίας και συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, τα καθήκοντα ποικίλλουν ανά υπηρεσία - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν εντελώς διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου εφόσον διαθέτουν ήδη το πτυχίο τους (μπορεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο). Σε αντίθεση με τις μόνιμες θέσεις, δεν είναι υποχρεωτική η ιθαγένεια της ΕΕ (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Θα αμείβομαι;

Οι περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι αμειβόμενες με περίπου 1.100 ευρώ τον μήνα, ενώ επιστρέφονται και τα έξοδα ταξιδιού.

Πού θα εργάζομαι;

Όπως και η πλειονότητα των υπαλλήλων της ΕΕ, οι περισσότεροι ασκούμενοι εργάζονται στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Για τη διαδικασία επιλογής των ασκουμένων αρμόδια είναι τα ίδια τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Σύντομο Οδηγό για Πρακτική Άσκηση στην ΕΕ. Οι αιτήσεις γίνονται συνήθως μέσω του διαδικτύου, αλλά μερικές φορές απαιτείται η υποβολή αντιγράφων της αίτησης σε χαρτί. Σε γενικές γραμμές, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές 4 έως 9 μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης και πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως.

Νέοι πτυχιούχοι

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίου υποβάλλουν κατά κανόνα αίτηση για θέσεις με προφίλ διοικητικού υπαλλήλου, για μόνιμη απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε κύριο ρόλο στις διαδικασίες της ΕΕ, με υψηλές ευθύνες από την αρχή της σταδιοδρομίας σας.

 

Οι διαδικασίες επιλογής των μόνιμων υπαλλήλων των οργάνων της ΕΕ διοργανώνονται ως «γενικοί διαγωνισμοί». Οι πιο ενδιαφέροντες διαγωνισμοί για πτυχιούχους είναι αυτοί που διεξάγονται κάθε άνοιξη, συνήθως ως γενικοί διαγωνισμοί για τους οποίους δεν απαιτείται κανένας συγκεκριμένος τομέας σπουδών. Οι γενικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις αξιολόγησης, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού υποψηφίων, αυτή είναι η δικαιότερη και διαφανέστερη διαδικασία επιλογής.

 

Οι διαγωνισμοί μας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Θέσεις εργασίας και ανακοινώνονται μέσω προκήρυξης διαγωνισμού, η οποία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το ζητούμενο προφίλ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής. Η μορφή αυτών των διαγωνισμών ποικίλλει ανάλογα με το ζητούμενο προφίλ υποψηφίων.

 

Για συμμετοχή σε έναν συνήθη διαγωνισμό πτυχιούχων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Διαβάστε την προκήρυξη διαγωνισμού για το προφίλ που σας ενδιαφέρει και βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Δοκιμάστε τις ικανότητές σας με τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα Σύνδεση.

3. Αν η αίτησή σας είναι έγκυρη, θα σας καλέσουμε να λάβετε μέρος σε δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή.

4. Αν συγκαταλέγεστε στους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή τη δοκιμασία, θα σας καλέσουμε για την ενδιάμεση δοκιμασία e-tray, που πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστή.

5. Αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συγκεντρώσετε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη δοκιμασία e-tray, θα σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε δοκιμασία βάσει δεξιοτήτων, σε κέντρο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες.

Το στάδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων βάσει των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητά σας για το συγκεκριμένο προφίλ. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με αντικειμενικό και ομοιόμορφο τρόπο από διάφορους αξιολογητές και βάσει καθορισμένων ικανοτήτων. Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιού σας.

6. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καταχωρούνται σε βάση δεδομένων που ονομάζεται «κατάλογος επιτυχόντων» απ΄ όπου προσλαμβάνουν υπαλλήλους τα διάφορα όργανα της ΕΕ. Αν το προφίλ σας είναι ενδιαφέρον, θα επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας το όργανο/ο οργανισμός που πραγματοποιεί τις προσλήψεις.

 

Η υποβολή αιτήσεων για διαγωνισμούς ξεκινά την ίδια περίοδο κάθε χρόνο («κύκλος»), την άνοιξη για τους πτυχιούχους και το καλοκαίρι για τους μεταφραστές. Τα προφίλ των υποψηφίων που μας ενδιαφέρουν (π.χ., νομικοί, ελεγκτές) μπορεί να διαφέρουν κάθε χρόνο, όπως και οι γλώσσες εργασίας των μεταφραστών που χρειαζόμαστε. Άλλες διαδικασίες επιλογής, όπως για ειδικούς ή για βοηθούς, ξεκινούν μεταξύ των προαναφερθέντων κύκλων.

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, εστιάζουμε στα επαγγελματικά σας προσόντα και στις παρακάτω γενικές δεξιότητες:

 • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Επικοινωνία
 • Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία
 • Επιμόρφωση και εξέλιξη
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση
 • Αντοχή
 • Συνεργασία με άλλους
 • Ηγετικές ικανότητες (μόνο για πτυχιούχους)

Δείτε κατά πόσο έχετε τα προσόντα για να εργαστείτε για την Ευρώπη και ελέγξτε τις ικανότητές σας με τα παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Λίστα ελέγχου - Πληροίτε τις βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής πτυχιούχων;

 • Είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ
 • Κατέχετε άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλά μια δεύτερη (για τα γλωσσικά προφίλ χρειάζεστε 3 γλώσσες της ΕΕ)
 • Έχετε ή πρόκειται να αποκτήσετε πτυχίο (τουλάχιστον επιπέδου Βachelor) πριν από τις 31 Ιουλίου