Header

Üliõpilased – ülikoolilõpetanud

Millised on minu võimalused?

Võimalused üliõpilastele või äsja kõrgkooli lõpetanutele, kes soovivad omandada töökogemust ELi institutsioonides. Sõltuvalt sellest, millisesse etappi te olete oma õpingutes jõudnud, võiksite kaaluda kas ELi üliõpilassaadikuna praktikaavalduse esitamist või ELi institutsioonide alaliseks ametnikuks saamist.

Üliõpilastest saadikud, kes tutvustavad töövõimalusi ELis

Kui olete üliõpilane ja soovite oma ülikoolis edendada töövõimalusi ELi institutsioonides, siis võiksite kandideerida ELi üliõpilassaadikuks ELi institutsioonides. See annab teile võimaluse saada järgmisi kogemusi:

 • saada rohkem teada töövõimaluste kohta ELi institutsioonides ja edastada sellekohast teavet ka kaasüliõpilastele;
 • rajada suurepärane kogu Euroopat hõlmav võrgustik;
 • omandada töökogemusi õpingute ajal;
 • arendada oma oskusi avaliku esinemise, turunduse ja inimressursside valdkonnas;
 • saada tööülesannete täitmiseks vajalik täielik väljaõpe ja juhtnöörid;
 • muuta oma CV tulevaste tööandjate jaoks atraktiivsemaks.

Mida me teilt ootame?

Otsime motiveeritud, avatud inimesi, kes tahavad edendada ELi institutsioonides pakutavaid töövõimalusi oma ülikoolis.
Ülikooli edukalt lõpetanute poolt kõrgelt hinnatud tööandjana otsime oma esindajaid parimatest Euroopa ülikoolidest. Eduka algatuse osana hõlmab ELi institutsioonide saadikute kava uuenduslike viiside leidmist meie pakutavate rohkete võimaluste edendamiseks, sealhulgas järgmiste meetmete kaudu:

 • karjäärimessidel osalemine või esitluste korraldamine oma kaasüliõpilastele;
 • ülikoolivõrgustike arendamine ja teabe edastamine;
 • aktiivne veebis ja sotsiaalmeedias osalemine;
 • ELi töövõimalusi käsitlevatele küsimustele ja päringutele vastamine.

Loomulikult saate ka ise sellest kasu!
Esiteks saavad kõik meie saadikud kõikehõlmava koolituse, mis valmistab neid oma nende ülesannete täitmiseks igakülgselt ette. Te saate arendada edukaks saadikuks olemise oskusi ja meie oleme teile alguses igati toeks ning pakume rohkelt ideid.
Teiseks võib ülikoolilõpetanute eriti konkurentsivõimelisel tööturul sellise vastutusega ametikoht teid märgatavalt esile tõsta. Lisaks suhtlemis- ja esitlusoskuste arendamisele annab selline rahvusvaheline kogemus tulevaste tööandjate silmis teie CV-le lisakaalu.
Praktilised üksikasjad:
Meie oleme Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ning vastutame töötajate värbamise eest Euroopa institutsioonide ja ametite (sealhulgas Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu) nimel. Lisateavet meie kohta leiate rubriigist EPSO kohta.

Ülesannete kirjeldus

 • Kontaktpunkt üliõpilaste jaoks, kes on huvitatud ELi institutsioonides töötamisest
 • Sihtrühmade leidmine ja kontakt ülikooli meediaosakonnaga
 • Meililistide loomine ja teabe jagamine töövõimaluste kohta ELi institutsioonides asjakohaste kanalite vahendusel
 • Esitluste korraldamine, ülikooli karjääriüritustel osalemine ja huvitavate esinejate leidmine
 • Igakuiste ülesannete lõpuleviimine ja oma tegevusest aru andmine
 • Spetsiaalse Facebooki lehekülje haldamine ja korrapärane jälgimine / esindatus veebis

Millist kasu saate teie ise?

 • Kõikehõlmav tutvustus ja järjepidev juhendamine
 • Vastutusrikas koht, mis täiendab hästi teie CV-d
 • Ülikoolilõpetanuid värbavate tööandjate poolt kõrgelt hinnatud uute oskuste omandamine
 • Suurepärane töökogemus turunduse, reklaami, inimressursside ja teabevahetuse alal
 • Võimalus suhelda üliõpilastega üle kogu Euroopa
 • Võimalus kohtuda ELi kõrgemate ametnikega
 • Teie töö tulemustel põhinev soovituskiri

Mida me otsime?

Otsime motiveerituid saadikuid, kes soovivad edendada ELi töövõimalustega kaasnevaid hüvesid
Teil peaksid olema järgmised teadmised ja oskused:

 • suurepärane suhtlemisoskus;
 • võrgustike loomise oskused;
 • soov jagada ja õppida;
 • kohanemisvõime;
 • head organisatoorsed võimed;
 • kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus;
 • uuenduslik ja loominguline lähenemisviis;
 • vastupidavus.

Miinimumnõuded

kohustuma tegelema saadikuülesannetega vähemalt kaks tundi nädalas;
osalema vähemalt ühel ELi töövõimalustele suunatud üritusel või esitlusel või seda korraldama;
suhtlema korrapäraselt oma koordinaatoriga;
osalema kõigil pakutavatel koolitustel (veebipõhiselt);
pidama oma tegevuste kohta aruannet ning oma tegevusest korrapäraselt aru andma.
Lisaks nimetatud miinimumnõuetele sõltub teist endist, kui palju te saate tegeleda edendamisalase tegevusega oma akadeemiliste õpingute kõrvalt ning kuidas te ELi töövõimalusi oma kaasüliõpilastele esitlete. Otsime saadikuid, kes on loovad ja suudavad leida uuenduslikke viise ELi töövõimaluste edendamiseks!

Valikukriteeriumid

Peate:

 • saama osaleda meie kohustuslikul koolitusel, mis toimub 2017. aasta septembris;
 • olema ülikooli immatrikuleeritud ja seal saadikuks olemise perioodi jooksul (september 2017 – september 2018) õppima;
 • olema ELi kodanik;
 • valdama vabalt selle riigi keelt, kus te õpite.

Kuidas kandideerida?

Valikumenetlus akadeemilise aasta 2017/2018 projektiks on nüüd lõppenud.

Loetelu üliõpilassaadikuid võõrustavatest ülikoolidest leiate siit.

Palun kontrollige seda veebisaiti veebruaris 2018, et saada lisateavet akadeemilisel aastal 2018/2019 kandideerimise kohta.

Kontakt

Kui soovite selle projekti kohta rohkem teavet, võite võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Praktika

Kui soovite proovida töötamist ELi institutsioonis, siis võiksite kandideerida praktikakohale .

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni praktikaprogramm on avatud ülikoolilõpetanutele kogu maailmast.

Praktikavõimalusi pakutakse erinevates valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, inimressursside, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades. Tavaliselt kestab praktika umbes 5 kuud, kuid selle kestus võib erineda, sõltuvalt institutsioonist/asutusest, mille heaks te töötate.

Millised oleksid minu ülesanded?

Praktikantidele antakse samalaadi ülesandeid nagu äsja värvatud kõrgkoolilõpetanutele. Tegelikkuses võib see tähendada töörühmade ja kohtumiste korraldamist, teabe ja dokumentide koostamist, aruannete ettevalmistamist ning päringutele vastamist, aga ka osakonna koosolekutel ja muudel üritustel osalemist. Samuti võivad need olla konkreetsele osakonnale iseloomulikumad ülesanded – komisjoni juristid tegelevad teistsuguste ülesannetega, kui kontrollikoja ökonomistid või Euroopa Parlamendi üldametnikud.

Kes saavad taotleda?

Kandideerida saavad kõigi erialade kõrgkoolilõpetanud, kui nad on oma kraadi kätte saanud (üldjuhul saab esitada ka õpitulemuste koopia, kui diplomit ei ole veel välja antud). Erinevalt alalistest ametikohtadest ei ole ELi kodakondsus kohustuslik (väike arv kohti on reserveeritud kolmandate riikide kodanikele), kuid üldjuhul on nõutud kahe ELi ametliku keele oskus. Töökogemus ja kraadiõpe on plussiks, kuid reeglina seda ei nõuta.

Kas saan ka töötasu?

Suurem osa praktikantidest saavad igakuise stipendiumi, mis on umbes 1100 eurot (kuus), ning samuti kaetakse nende reisikulud.

Kus ma töötama hakkaksin?

Nagu enamik ELi töökohtadest, asub suurem osa praktikakohtadest Brüsselis või Luxembourgis.

Kuidas kandideerida?

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja ametid ise. Lisateavet saate ELi praktikakohtade kiirjuhendist. Kandideerimisavaldused on tavaliselt veebipõhised, kuid teatavatel juhtudel võidakse nõuda ka kandideerimisvormi koopiat paberkandjal. Üldjuhul võetakse avaldusi vastu neli kuni üheksa kuud enne praktika algust ning need tuleks esitada õigeaegselt.

Sisenemistasand ülikoolilõpetanutele

Kui olete äsja ülikooli lõpetanud, siis kandideerite üldjuhul ametikohtadele, mida nimetame administraatoriteks, et saada alaliseks ametnikuks. Te võite saada töökoha, mille puhul võite mängida olulist rolli kõrget vastutust nõudvates ELi protsessides juba oma karjääri alguses.

 

ELi institutsioonide alaliste ametikohtade valikumenetlusi korraldatakse avalike konkurssidena. Kõige asjakohasem konkurss ülikoolilõpetanutele kuulutatakse välja igal kevadel. Üldiselt on selleks üldametnike konkurss, mille puhul ei täpsustata konkreetset vajalikku õpingute valdkonda. Avalik konkurss koosneb testidest ja harjutustest, millega mõõdetakse kandidaatide kutseoskusi ja pädevust põhilistes töövaldkondades. Võttes arvesse kandidaatide suurt arvu, on selline valikumenetlus kõige õiglasem ja läbipaistvam.

 

Avalikud konkursid avaldatakse rubriigis Töövõimalused ning kuulutatakse välja konkursiteatega, mis sisaldab üksikasjalikku tööülesannete, valikukriteeriumide ja valikumenetluse kirjeldust. Konkursside formaat on erinev, sõltuvalt otsitavast profiilist.

 

Üldjuhul koosneb kõrgkoolilõpetanutele suunatud konkursi kandideerimismenetlus järgmistest etappidest.

 

1. Lugege teid huvitava ametikoha konkursiteadet ja tehke kindlaks, kas vastate valikukriteeriumidele.

2. Pange end proovile enesehindamisharjutustega ning täitke veebipõhine kandideerimisvorm rubriigi Logi sisse vahendusel.

3. Kui teie kandideerimistaotlus vastab tingimustele, kutsume teid osalema arvutipõhistes valikvastustega testides.

4. Nende testide eduka läbimise puhul kutsume teid e-dokumentide halduse (e-tray) katsele. See on arvutis teostatav vahekatse.

5. Kui vastate valikukriteeriumidele ning saate e-tray katsel väga hea tulemuse, kutsume teid pädevuspõhisele katsele Brüsselis asuvasse hindamiskeskusesse.

Hindamisetapp hõlmab erinevaid katseid, millega hinnatakse teie sobivust asjaomasele ametikohale. Kõiki kandidaate hinnatakse objektiivsel ja standardsel viisil erinevate hindajate poolt ning selgesti määratletud pädevuste alusel. Teie reisikulud hüvitatakse.

6. Konkursi edukalt läbinud kandidaadid lisatakse andmebaasi, mida nimetatakse reservnimekirjaks, ning millest siis erinevad ELi institutsioonid hakkavad töötajaid värbama. Kui teie profiil on huvipakkuv, võtab asjaomane institutsioon teiega otse ühendust.

 

Konkurssidele registreerimine algab igal aastal ühel ja samal perioodil (nimetame seda tsükliks): ülikoolilõpetanutele kevadel ning tõlkijatele suvel. Aastate lõikes võivad otsitavate ülikoolilõpetanute profiilid olla erinevad (nt õigus- või auditi valdkond), samuti ka keeled, mille puhul tõlkijaid otsime. Muud valikumenetlused, näiteks spetsialistide ja assistentide puhul, kuulutatakse välja tsüklite vahel.

 

Oma valikumenetluses keskendume teie kutseoskustele ning järgmistele üldistele põhioskustele:

 • analüüs ja probleemide lahendamine;
 • suhtlemisoskus;
 • kvaliteedi ja tulemuste tagamine;
 • õppimine ja enesearendamine;
 • prioriteetide seadmine ja organiseerimine;
 • vastupidavus.
 • teistega koos töötamine;
 • juhtimisoskused (vaid ülikoolilõpetanute puhul).

Vaadake, kas vastate asjaomastele nõuetele ja kriteeriumidele ning pange end proovile meie näidistestidega.

 

Kontrollnimekiri – kas vastate meie ülikoolilõpetanute valikumenetluse põhinõuetele?

 • Olete ELi kodanik.
 • Valdate suurepäraselt ühte ja oskate vajalikul tasemel teist ELi ametlikku keelt (lingvistide puhul on nõutud kolme ELi ametliku keele oskus).
 • Teil on (vähemalt bakalaureuse taseme) diplom või saate selle hiljemalt 31. juuliks.