Header

Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Harjoittelu- ja työmahdollisuudet

EU:n toimielimissä on tarjolla monia mahdollisuuksia opiskelijoille ja vastavalmistuneille, jotka haluavat kokemusta EU-tehtävistä. Opintojesi vaiheesta riippuen voit hakea esimerkiksi opiskelijalähettilään tehtäviin, harjoitteluun tai vakinaiseksi virkamieheksi.

EU Careers -opiskelijalähettiläät

Kiinnostaisiko sinua jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi? Hae EU Careers -opiskelijalähettilääksi. Opiskelijalähettiläänä

 • voit perehtyä EU-elinten työmahdollisuuksiin ja kertoa niistä muille opiskelijoille
 • pääset osaksi Euroopan laajuista kontaktiverkostoa
 • saat työkokemusta opiskelun yhteydessä
 • voit kehittää taitojasi esiintyjänä, markkinoijana ja työssä ihmisten kanssa
 • saat täyden koulutuksen tehtäviisi ja jatkuvaa tukea työssäsi
 • saat arvokkaan lisän ansioluetteloosi.

Opiskelijalähettilään toimenkuva

Opiskelijalähettiläiksi haetaan motivoituneita, aktiivisia nuoria, jotka haluavat jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa korkeakoulussaan.
EU:n toimielimet ovat arvostettuja ja haluttuja työpaikkoja vastavalmistuneiden keskuudessa. Opiskelijalähettiläiden tehtävänä on levittää korkeakouluissa tietoa EU-töistä erilaisin innovatiivisin keinoin. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi

 • työpaikkamessuille osallistuminen ja esittelytilaisuuksien pitäminen muille opiskelijoille
 • korkeakoulujen välisten verkostojen kehittäminen ja tiedonvälitys
 • aktiivinen esilläolo sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa
 • EU-uramahdollisuuksin liittyviin kysymyksiin vastaaminen.

Opiskelijalähettilääksi ryhtyvä saa tehtävästään paljon hyötyä itsekin.
Kaikki lähettiläät saavat kattavan perehdytyksen, joka antaa heille täydet valmiudet tehtäviinsä. Koulutuksessa kehitetään lähettilään tarvitsemia taitoja sekä tarjotaan tukea ja ideoita alkuun pääsemiseksi.
Työkokemus lähettilään vastuullisista tehtävistä on merkittävä etu työmarkkinoilla, joilla vastavalmistuneet joutuvat kilpailemaan työpaikoista. Opiskelijalähettiläs voi tehtävässään kehittää viestintä- ja esiintymistaitojaan ja saada kansainvälistä kokemusta, joka on hyödyllinen lisä ansioluetteloon ja parantaa työnsaantimahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Rekrytointi:
Opiskelijalähettiläiden rekrytointia hoitaa EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO, joka vastaa kaikkien EU:n toimielinten ja virastojen työntekijöiden valinnasta. Suurimmat toimielimet ovat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto. Lisätietoa: Tietoa EPSOsta

Tehtävät

 • Toimii EU-uramahdollisuuksista kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteyshenkilönä
 • Hakee sopivia kohderyhmiä ja pitää yhteyttä korkeakoulujen tiedonvälityskanaviin
 • Kokoaa postituslistoja ja jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista soveltuvien tiedotuskanavien kautta
 • Pitää esityksiä, osallistuu korkeakoulujen työpaikkamessuille ja etsii tilaisuuksiin kiinnostavia puhujia
 • Suorittaa kuukausittain tietyt tehtävät ja raportoi säännöllisesti toiminnastaan
 • Ylläpitää ja seuraa Facebook-sivua tai muita verkkosivuja

Edut

 • Kattava perehdytys tehtäviin ja jatkuva täydennyskoulutus
 • Vastuullinen tehtävä, joka on merkittävä lisä ansioluetteloon
 • Uudet taidot, joita työnantajat arvostavat
 • Työkokemus markkinointi-, mainonta-, suhdetoiminta- ja viestintäalalta
 • Mahdollisuus verkostoitua eri EU-maiden opiskelijoiden kanssa
 • Yhteydet EU-virkamiehiin
 • Työtodistus, jossa eritellään tehtävät ja työsuoritukset

Soveltuvat hakijat

Opiskelijalähettilään tehtäviin haetaan motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista.
Hakijoilta edellytetään

 • erinomaisia viestintätaitoja
 • verkostoitumistaitoja
 • halua oppia uutta ja jakaa tietojaan
 • mukautumiskykyä
 • hyviä organisointitaitoja
 • tuloksellisuutta ja laatutietoisuutta
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • paineensietokykyä

Vähimmäisvaatimukset

Opiskelijalähettilään on käytettävä tehtäviinsä vähintään kaksi tuntia viikossa.
Hänen on järjestettävä vähintään yksi tapahtuma tai esittely EU:n työmahdollisuuksista tai osallistuttava sellaiseen.
Hänen on pidettävä säännöllisesti yhteyttä koordinaattoriinsa.
Hänen on osallistuttava kaikkeen tarjottavaan koulutukseen (verkossa).
Hänen on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja raportoitava siitä säännöllisesti.
Kun nämä vähimmäisvaatimukset täyttyvät, opiskelijalähettiläs voi varsin vapaasti päättää, miten paljon työtä hän pystyy opintojensa ohessa tekemään ja millä tavoin hän tiedottaa muille opiskelijoille EU-työmahdollisuuksista. Haemme lähettiläitä, jotka osaavat luovasti ja innovatiivisesti levittää tietoa työskentelystä EU:n palveluksessa.

Kelpoisuusehdot

Hakijan on

 • voitava osallistua syyskuussa 2017 järjestettävälle pakolliselle kurssille
 • oltava kirjoilla oppilaitoksessaan koko sen ajan, jona hän hoitaa tehtäväänsä (syyskuu 2017 – syyskuu 2018)
 • oltava EU-kansalainen
 • osattava sujuvasti opiskelumaansa kieltä (vähintään yhtä maan kielistä).

Hakumenettely

Lukuvuotta 2017/2018 koskevia haku on päättynyt.

Opiskelijalähettiläsohjelmaan osallistuvat korkeakoulut

Lukuvuoden 2018/2019 hakumenettelystä tiedotetaan tällä sivustolla helmikuusta 2018 alkaen.

Yhteydenotot

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Työharjoittelu

Jos haluat kokeilla, millaista on työskennellä EU-tehtävissä, hae harjoittelupaikkaa EU-toimielimestä.

Euroopan komissio

Euroopan komission harjoitteluohjelmaan hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Hakijan kansalaisuudella ei ole väliä.

Työharjoittelu on erinomainen tilaisuus tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Harjoittelupaikkoja on tarjolla monilla eri aloilla, ja työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka, viestintä ja kääntäminen. Harjoittelujaksojen kesto vaihtelee eri elimissä, mutta useimmiten harjoittelu kestää noin 5 kuukautta.

Mitä työtä harjoittelija tekee?

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työtehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen toimenkuva on varsin erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovirkamiehen.

Ketkä voivat hakea harjoitteluun?

Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis, vaikka tutkintotodistusta ei olisikaan vielä ehditty myöntää). Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU:n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta yleensä edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei tavallisesti vaadita.

Saako harjoittelusta palkkaa?

Harjoittelusta saa korvauksen, joka on noin 1 100 euroa kuukaudessa, ja lisäksi korvataan matkakulut.

Missä harjoittelupaikat ovat?

Suurin osa harjoittelupaikoista on Brysselissä tai Luxemburgissa, missä valtaosa EU:n toimipisteistä sijaitsee.

Hakumenettely

Kukin EU-elin valitsee harjoittelijat omien menettelyjensä mukaisesti. Lisätietoa menettelyistä on opaskirjasessa. Hakemukset tehdään yleensä verkossa, mutta toisinaan hakemus voidaan pyytää paperikopiona. Hakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin – yleensä sen voi toimittaa noin 4–9 kuukautta ennen harjoittelujakson alkua.

Vastavalmistuneiden työmahdollisuudet

Jos olet äskettäin valmistunut korkeakoulusta, voit hakea vakinaiseksi EU-virkamieheksi hallintovirkamiehen tehtäviin. Pääset vaikuttamaan EU:n toimintaan ja voit saada huomattavasti vastuuta jo urasi alkuvaiheessa.

 

EU:n vakinaisiin virkoihin haetaan nk. avoimien kilpailujen kautta. Tärkein korkeakoulututkinnon suorittaneille järjestettävä avoin kilpailu järjestetään keväisin. Usein siinä haetaan yleisvirkamiehiä, jolloin hakijoilta ei edellytetä minkään tietyn erityisalan opintoja. Avoimissa kilpailuissa käytetään erilaisia kokeita ja arviointimenetelmiä, joilla mitataan hakijoiden ammattitaitoa ja tiettyjä yleiskompetensseja. Hakijoita on paljon, ja valintamenettelyn on oltava mahdollisimman tasapuolinen ja avoin.

 

Tiedot EU:n kilpailuista julkaistaan Avoimet työpaikat -sivulla. Tarkempia tietoja kohderyhmästä, kelpoisuusehdoista ja valintamenettelystä on kilpailuilmoituksessa. Kilpailumenettely vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään.

 

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnatussa kilpailussa edetään yleensä vaiheittain seuraavasti:

 

1. Lue kilpailuilmoitus ja varmista, että täytät kelpoisuusvaatimukset.

2. Testaa soveltuvuuttasi itsearviointitehtävien avulla ja tee sähköinen hakemus (edellyttää kirjautumista EPSO-tilille).

3. Jos hakemuksesi täyttää vaatimukset, sinut kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin.

4. Jos menestyt näissä kokeissa ja olet parhaat pisteet saaneiden hakijoiden joukossa, saat kutsun tietokoneella tehtävään postikoritehtävään (e-tray).

5. Jos täytät kelpoisuusvaatimukset ja olet postikoritehtävässä parhaiten menestyneiden joukossa, sinut kutsutaan osallistumaan arviointikeskusvaiheeseen Brysseliin.

Arviointikeskusvaiheessa mitataan hakijoiden kompetensseja sekä heidän soveltuvuuttaan niihin tehtäviin, joihin he hakevat. Hakijoiden arviointi pyritään tekemään objektiivisesti ja standardoidusti. Arvioijia on useampia, ja arvioitavat kompetenssit on määritelty selkeästi. Arviointikeskusvaiheeseen osallistuva voi saada korvausta matkakuluista.

6. Kilpailun läpäisseet hakijat pääsevät nk. varallaololuetteloon, josta eri EU-toimielimet rekrytoivat uusia työntekijöitä palvelukseensa. Toimielimet ottavat suoraan yhteyttä niihin varallaololuettelossa oleviin hakijoihin, joista ne ovat kiinnostuneita.

 

Rekisteröityminen korkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisvirkamiesten kilpailuun alkaa aina keväisin ja rekisteröityminen kääntäjäkilpailuihin kesäisin. Eri vuosina voidaan hakea eri alojen ammattilaisia (esim. oikeustiede tai sisäinen tarkastus). Myös kääntäjiltä vaadittu kielivalikoima vaihtelee vuosittain sen mukaan, minkä kielen kääntäjiä kulloinkin tarvitaan. Asiantuntijatehtäviin ja avustaviin tehtäviin järjestetään erillisiä hakuja.

 

Valintamenettelyssä kiinnitetään huomiota hakijoiden ammattitaitoon ja seuraaviin yleiskompetensseihin:

 • analysointi- ja ongelmanratkaisukyky
 • viestintätaidot
 • laatutietoisuus ja tuloshakuisuus
 • oppimis- ja kehittymiskyky
 • priorisointikyky ja järjestelmällisyys
 • paineensietokyky
 • yhteistyökyky
 • esimiestaidot (vain korkeakoulututkinnon suorittaneet).

Testaa taitojasi esimerkkikokeilla, joita on tarjolla EPSOn sivustolla.

 

Tarkistuslista: Voitko osallistua korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuun hakumenettelyyn?

 • Olet EU-kansalainen.
 • Sinulla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen tyydyttävä taito (kielialalla työskentelevien on osattava kolmea EU:n virallista kieltä).
 • Sinulla on tutkintotodistus (vähintään kandidaatin tutkinto) tai saat sen viimeistään 31. heinäkuuta kyseisenä vuonna.