Header

Hallgatók és diplomások

Mik a lehetőségeim?

A fiatal hallgatóknak és a diplomás pályakezdőknek rengeteg lehetőségük van, hogy az uniós intézményeknél munkatapasztalatot szerezzenek. Attól függően, hogy tanulmányainak melyik szakaszánál tart éppen, Ön jelentkezhet az „EU Careers” diáknagykövetének, gyakornoknak vagy állandó tisztviselőnek.

Az „EU Careers” diáknagykövete

Keresünk olyan felsőoktatási hallgatókat, akik egyetemükön népszerűsíteni szeretnék az uniós karrierlehetőségeket. Diáknagykövetként Ön:

 • részletesen megismerheti és egyetemista társai körében népszerűsítheti az uniós álláslehetőségeket,
 • kapcsolatokat építhet ki Európa-szerte,
 • munkatapasztalatot szerezhet tanulmányai alatt,
 • fejlesztheti előadói készségét, valamint a marketinggel és a humánerőforrással kapcsolatos képességeit,
 • bevezető tanfolyamon és rendszeres képzéseken vehet részt,
 • diáknagyköveti tapasztalataival gazdagíthatja önéletrajzát.

Milyen embereket keresünk?

Olyan motivált, extrovertált és lelkes hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen megismertetnék az uniós álláslehetőségeket egyetemük hallgatóival.
Az EU elismert, jó hírnevű munkáltató, és célja, hogy a legjobban képzett diplomásokat vonzza intézményeibe/szerveibe. Ennek megfelelően Európa legerősebb egyetemein kívánja magát munkaadóként népszerűsíteni. Az „EU Careers” diáknagykövet-program egy jól bejáratott és sikeres kezdeményezés része. Nagyköveteinktől azt várjuk, hogy újszerű és változatos módon tájékoztassák intézményük hallgatóit az uniós karrierlehetőségekről:

 • vegyenek részt állásbörzéken vagy tartsanak bemutató előadásokat a témában,
 • építsenek ki egyetemi hálózatokat és tájékoztassák az érdeklődőket,
 • gondoskodjanak arról, hogy az uniós álláslehetőségek folyamatosan jelen legyenek az interneten és a médiában,
 • válaszolják meg az uniós munkalehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket.

Mindemellett Ön is megtalálhatja számítását!
Először is diáknagyköveteinknek részletes bevezető képzést biztosítunk, hogy felkészítsük őket feladataikra. A fiatalok kifejleszthetik magukban azokat a készségeket, amelyekkel sikeresen nekivághatnak küldetésüknek. Az első lépésekhez rengeteg támogatást és ötletet is kapnak tőlünk.
Másodszor pedig ennek a felelősségteljes feladatkörnek a betöltése előnyt jelent a frissen végzettek munkaerőpiacán, melyet kiélezett verseny jellemez. Az önéletrajzban ugyanis nagyon jól mutat, ha valaki kommunikációs és előadói készségekkel rendelkezik, ráadásul nemzetközi tapasztalatai is vannak.
Kik vagyunk?
Az EPSO, azaz az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal. Feladatunk, hogy az európai intézmények (köztük az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács) és ügynökségek számára gondoskodjunk a megfelelő munkaerőről. További információkat az EPSO-t bemutató oldalon talál.

A nagykövetek szerepe röviden

 • Kapcsolattartás azokkal a hallgatókkal, akiket érdekelnek az uniós álláslehetőségek
 • Célcsoportok és az egyetemi média tájékoztatása
 • E-mail-lista létrehozása és a témába vágó információk terjesztése a megfelelő csatornákon keresztül
 • Részvétel egyetemi állásbörzéken, érdekes előadók felkutatása, bemutatók tartása
 • Rendszeres havi feladatok elvégzése és jelentéstétel a végrehajtott tevékenységekről
 • Az erre a célra létrejött Facebook-oldal/egyéb online jelenlét rendszeres felügyelete

Mit tartogat mindez az Ön számára?

 • Részletes bevezető tanfolyam és folyamatos képzés
 • Felelősségteljes feladatkör, ami az önéletrajzban is jól mutat
 • Olyan új készségek elsajátítása, amelyeket a munkaadók nagyon szívesen látnak egy jelöltben
 • Remek munkatapasztalat a marketing, a humánerőforrás és a kommunikáció területén
 • Hálózatépítés lehetősége más európai hallgatókkal
 • Magas rangú uniós tisztviselők megismerése
 • A teljesítménytől függően ajánlólevél

Milyen embereket keresünk?

Olyan motivált fiatalokra van szükségünk, akik szívesen megosztanák másokkal, milyen előnyei vannak az uniós munkavállalásnak.
Az elvárt készségek:

 • Kiváló kommunikációs készség
 • Hálózatépítési készség
 • A tanulás és az ismeretek megosztásának szeretete
 • Alkalmazkodóképesség
 • Jó szervezési készség
 • A minőségi és eredményes munkavégzés képessége
 • Újító és kreatív hozzáállás
 • Munkabírás és rugalmasság

Mit kell csinálnia egy nagykövetnek?

A diáknagyköveteknek hetente legalább két órát kell feladataikra szánniuk.
Legalább egy „EU Careers” eseményt vagy előadást meg kell szervezniük vagy ilyen eseményen/előadáson részt kell venniük.
Rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk az „EU Careers”-koordinátorral.
Részt kell venniük az (internetes) képzések mindegyikén.
A tevékenységekről rövid feljegyzéseket kell készíteniük és rendszeresen jelentést kell tenniük.
A felsorolt tevékenységek minimumkövetelmények. Ezeken túlmenően bárki szabadon dönthet arról, hogy egyetemi tanulmányai mellett mi fér még be az idejébe, és milyen más módon kívánja szélesebb körben megismertetni az uniós munkavállalási lehetőségeket. Olyan kreatív hallgatók jelentkezését várjuk, akik újfajta módon tudják népszerűsíteni az uniós munkavégzést.

Jelentkezési feltételek

Feltételt jelent, hogy a jelentkező:

 • 2017 szeptemberében részt tudjon venni az általunk szervezett kötelező tanfolyamon,
 • a diáknagyköveti megbízatás időtartama alatt (2017 szeptemberétől 2018 szeptemberéig) hallgatói jogviszonyban álljon és bejárjon az egyetemre,
 • valamelyik uniós tagállam állampolgára legyen,
 • folyékonyan beszélje annak az országnak valamelyik nyelvét, ahol tanul.

Jelentkezési tudnivalók

A 2017–2018-as tanulmányi évre vonatkozó kiválasztási eljárás befejeződött.

Itt található azoknak az egyetemeknek a listája, amelyek diákjai az „EU Careers” diáknagykövetének jelentkezhetnek.

Kérjük, látogasson vissza erre a honlapra 2018 februárjában a 2018–2019-es tanulmányi évre vonatkozó tudnivalókért.

Kapcsolat

Ha szeretne többet megtudni erről a lehetőségről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Szakmai gyakorlat

Ha bele szeretne kóstolni abba, hogy milyen lehet az EU-nál dolgozni, jelentkezzen szakmai gyakorlatra.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság gyakornoki programja a világ bármely országából érkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek előtt nyitva áll.

Az uniós intézmények számos különböző területen kínálnak gyakornoki helyeket. A gyakornoki munka kiváló lehetőséget biztosít az Unió működésébe való betekintésre. A feladatok nagyon különbözőek lehetnek annak függvényében, hogy mely szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén. A szakmai gyakorlat hossza az adott intézménytől/ügynökségtől függ, de általában kb. 5 hónap.

Mit fogok csinálni?

A gyakornokok hasonló feladatokat kapnak, mint az újonnan felvett diplomások. A gyakorlatban ez többek között az alábbi tevékenységeket jelenti: munkacsoportok és értekezletek megszervezése, információk összegyűjtése, dokumentációk összeállítása, jelentések megírása, a Bizottsághoz intézett kérdések megválaszolása, illetve csoportértekezleteken és egyéb eseményeken történő részvétel. A munka jellege függ az adott intézménytől vagy szervezeti egységtől is: a Bizottságban szakmai gyakorlatukat töltő jogászok más feladatokat látnak el, mint a Számvevőszéken dolgozó közgazdászok, vagy mint a Parlamentben általános szakmai gyakorlatot végző személyek.

Ki jelentkezhet?

Szakmai gyakorlatra bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A jelentkezéskor be kell mutatni a főiskolai/egyetemi diplomát vagy – ha azt még nem állították ki – a tanulmányok elvégzését igazoló egyetemi indexet. Az állandó tisztviselőkkel ellentétben a gyakornokoknak nem kell uniós állampolgársággal rendelkezniük (bizonyos számú gyakornoki pozíció nem uniós állampolgárságú gyakornokok számára van fenntartva). Általában elvárás azonban, hogy a jelentkezők legalább két uniós nyelvet ismerjenek. A munkatapasztalat vagy a posztgraduális végzettség előnyt jelent, de általában nem kötelező.

Kapok érte fizetést?

Igen, havonta kb. 1100 eurót, plusz az utazási költséget is térítjük. Vannak viszont olyan szakmai gyakorlatok is, amelyekért nem jár fizetés.

Hol fogok dolgozni?

A legtöbb uniós álláshelyhez hasonlóan a szakmai gyakorlatok helyszíne is általában Brüsszel vagy Luxembourg.

Hogyan lehet jelentkezni?

A gyakornokokat az egyes uniós intézmények és ügynökségek választják ki. További információkért tekintse át az uniós szakmai gyakorlatokról szóló útmutatónkat. Jelentkezni általában online lehet, de bizonyos esetekben a jelentkezési űrlapot postai úton is el kell küldeni. A jelentkezést minél hamarabb érdemes beadni: erre már a szakmai gyakorlat kezdete előtt 4–9 hónappal lehetőség van.

A diplomás pályakezdők lehetőségei

Ha Ön épp most szerezte meg oklevelét, akkor jelentkezhet állandó tisztviselőnek is valamelyik tanácsosi pozícióba. Tisztviselőink kulcsszerepet játszanak az EU működésében, és már pályafutásuk elején is felelősségteljes munkát végeznek.

 

Az állandó tisztviselőket nyílt versenyvizsgákon választjuk ki. Minden tavasszal versenyvizsgát hirdetünk diplomás pályakezdőknek. Ezek rendszerint általános versenyvizsgák, amelyeknél a tanulmányok szakiránya lényegtelen. A nyílt versenyvizsgák tesztekből és értékelő feladatokból állnak, amelyek a pályázók szaktudását és számos alapvető képességét mérik. A jelentkezők nagy száma miatt a nyílt versenyvizsga a legtisztességesebb és legátláthatóbb kiválasztási eljárás.

 

Az eljárás versenyvizsga-felhívással indul, amely tartalmazza a profillal, a pályázati feltételekkel és a kiválasztási eljárással kapcsolatos valamennyi részletes tudnivalót. A felhívást az álláslehetőségeket bemutató weboldalon tesszük közzé. A versenyvizsgák összetétele más és más aszerint, hogy milyen szakmai profilú tartalékállományra van szükség.

 

A friss diplomásoknak kiírt versenyvizsgára való jelentkezés szakaszai:

 

1. Olvassa el az Önt érdeklő munkakörre vonatkozó versenyvizsga-felhívást és győződjön meg róla, hogy megfelel a pályázati feltételeknek.

2. Mérje fel saját magát a számítógépes előválogató próbafeladatokkal, majd jelentkezzen be és töltse ki az internetes jelentkezési lapot.

3. Ha jelentkezése érvényes, akkor részt vehet a számítógépes feleletválasztós teszteken.

4. A teszteken a legjobb eredményt elérő pályázókat egy közbenső számítógépes vizsgára, azaz elektronikus iratrendezésre hívjuk be.

5. Ha Ön megfelel a pályázati feltételeknek és az elektronikus iratrendezésen az egyik legmagasabb pontszámot éri el, akkor meghívást kap a brüsszeli értékelőközpontba, ahol további készségfelmérő feladatokat kell elvégeznie.

A pályázóknak itt olyan vizsgafeladatokat kell megoldaniuk, amelyek azt hivatottak felmérni, hogy megfelelnek-e az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek. A vizsgáztatók objektíven és egységes kritériumok szerint mérik fel a pályázók készségeit. Többféle készséget vizsgálnak, melyek jól elkülönülnek egymástól. A pályázók utazási költségeit megtérítjük.

6. A sikeres pályázók neve tartaléklistára kerül; az egyes uniós intézmények erről a listáról veszik fel munkatársaikat. Ha az Ön profilja megfelelő, a felvételi intézmény közvetlenül kapcsolatba lép Önnel.

 

Azokra a versenyvizsgákra, amelyeket rendszeres időközönként írunk ki, minden évben ugyanakkor kell regisztrálni: az általános versenyvizsgákra tavasszal, a fordítói versenyvizsgákra ősszel. Minden évben más és más szakmai profilt (pl. jogászok, ellenőrök) és fordítói nyelvkombinációt keresünk. Az említett ciklusok között írjuk ki a szakértők és az asszisztensek kiválasztási eljárásait.

 

A kiválasztási eljárások során ezekre az általános és szakmai készségekre összpontosítunk:

 • Elemző- és problémamegoldó készség
 • Kommunikációs készség
 • Minőségi és eredményes munkavégzés
 • Tanulási és fejlődési képesség
 • Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége
 • Munkabírás és rugalmasság
 • Csapatmunka
 • Vezetői készség (csak felsőfokú végzettség esetében)

Szeretné tudni, hogy érdemes-e nálunk próbálkoznia? Vegye górcső alá készségeit a próbatesztek segítségével.

 

Ellenőrizze, megfelel-e a diplomás pályakezdők kiválasztására irányuló eljárások alapfeltételeinek:

 • Ön uniós ország állampolgára?
 • Folyékonyan beszél egy hivatalos uniós nyelvet és alaposan ismer egy másodikat? (A nyelvi profilok esetében három uniós nyelvet kell ismerni.)
 • Július 31-ig megkapta vagy megkapja (legalább alapképzést igazoló) oklevelét?