Header

Studentai, absolventai

Kokių turiu galimybių?

Studijuojantys arba mokslus neseniai baigę jaunuoliai, norintys įgyti profesinės patirties ES institucijose, turi nemažai galimybių. Priklausomai nuo jūsų studijų pakopos, galite pasisiūlyti būti ES studentų ambasadoriumi, teikti paraišką stažuotis arba tapti nuolatiniu ES pareigūnu.

Darbo ES institucijose studentų ambasadoriai

Jei esate studentas ir norėtumėte savo universitete propaguoti darbą ES institucijose, kodėl nepateikus paraiškos tapti darbo ES institucijose studentų ambasadoriumi? Turėsite galimybę:

 • daugiau sužinoti apie darbo ES institucijose galimybes ir skatinti savo bendramokslius jomis pasinaudoti,
 • užmegzti neįtikėtinai daug ryšių su visų Europos šalių žmonėmis,
 • per studijų metus įgyti darbo patirties,
 • ugdyti savo oratorinius, rinkodaros ir darbo su žmonėmis įgūdžius,
 • gauti visapusišką parengimą vykdyti šias pareigas ir naudotis jas vykdantiems jaunuoliams teikiama pagalba,
 • įtraukti šią veiklą į savo gyvenimo aprašymą, kurį teiksite būsimiesiems darbdaviams.

Ko tikimės iš jūsų?

Ieškome motyvuotų, mėgstančių bendrauti žmonių, kurie mielai imtųsi užduoties propaguoti darbą ES institucijose savo universitetų studentų bendruomenėse.
ES institucijos yra labai vertinamos gabiausių absolventų darbdavės, tad ieškome žmonių, galinčių mums atstovauti geriausiuose Europos universitetuose. Darbo ES institucijose ambasadorių programa yra sėkmingai vykdomos iniciatyvos dalis. Ja siekiama informaciją apie mūsų siūlomas puikias galimybes skleisti naujoviškais būdais, be kita ko:

 • lankantis profesinėse mugėse arba rengiant pranešimus savo bendramoksliams,
 • plėtojant universitetų tinklus ir teikiant informaciją,
 • aktyviai veikiant internete ir socialinėje žiniasklaidoje,
 • atsakinėjant į klausimus apie darbą ES institucijose.

Žinoma, iš šios veiklos daug naudos gausite ir jūs!
Visų pirma, visi mūsų ambasadoriai gauna visapusį parengimą, kad galėtų puikiai atlikti savo vaidmenį. Galėsite išsiugdyti reikiamus gebėjimus, kad galėtumėte sėkmingai dirbti ambasadoriaus darbą, o mes jums suteiksime daug paramos ir idėjų, nuo ko pradėti.
Antra, konkurencijai tarp diplomuotų specialistų darbo rinkoje esant tokiai didelei, tokios atsakingos pareigos gali jums iš tiesų padėti išsiskirti iš kitų. Be to, kad būsite patobulinęs savo bendravimo ir informacijos pateikimo gebėjimus, tarptautinis jūsų veiklos aspektas suteiks jūsų gyvenimo aprašymui daugiau svarumo būsimųjų darbdavių akyse.
Praktinė informacija.
Mes – Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) – esame atsakingi už darbuotojų atranką visų Europos Sąjungos institucijų ir agentūrų, įskaitant Europos Komisiją, Parlamentą ir Tarybą, vardu. Daugiau informacijos apie mus pateikiama skyriuje Apie EPSO.

Vaidmens aprašas

 • Būti darbu ES institucijose besidominčių studentų kontaktiniu asmeniu
 • Tyrinėti tikslines grupes ir palaikyti ryšius su universiteto žiniasklaida
 • Parengti adresatų sąrašus ir tinkamais būdais skleisti informaciją apie darbą ES institucijose
 • Skaityti pranešimus, dalyvauti universitete rengiamuose profesijos pasirinkimui skirtuose renginiuose, rasti įdomių pranešėjų
 • Atlikti mėnesio užduotis ir reguliariai atsiskaityti už savo veiklą
 • Tvarkyti ir nuolat prižiūrėti specialų tinklo „Facebook“ puslapį ir veiklą internete

Kokia nauda jums?

 • Visapusis parengimas ir nuolatinis konsultavimas
 • Atsakingos pareigos, kurios puikiai atrodys jūsų gyvenimo aprašyme
 • Nauji įgūdžiai, kuriuos labai vertina absolventų darbdaviai
 • Puiki darbo patirtis rinkodaros, reklamos, žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos srityse
 • Galimybė užmegzti ryšius su visos Europos studentais
 • Galimybė susisiekti su aukšto rango ES pareigūnais
 • Jūsų veiklos rezultatais grindžiamas rekomendacinis laiškas

Ko mes ieškome?

Ieškome motyvuotų žmonių, norinčių skleisti informaciją apie darbo ES institucijose privalumus.
Toliau nurodyta, ką turite gebėti.

 • Puikūs bendravimo įgūdžiai
 • Gebėjimas megzti ryšius
 • Noras dalytis ir mokytis
 • Gebėjimas prisitaikyti
 • Geri organizaciniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti kokybiškai ir pasiekti rezultatų
 • Novatoriškumas ir kūrybingumas
 • Atsparumas

Minimalūs reikalavimai

Ambasadoriaus darbui per savaitę skirti bent dvi valandas.
Surengti bent vieną darbui ES institucijose skirtą renginį, perskaityti pranešimą arba bent viename tokiame renginyje dalyvauti.
Reguliariai bendrauti su savo programos „Darbas ES institucijose“ koordinatoriumi.
Dalyvauti visuose siūlomuose mokymuose (internetu).
Registruoti savo veiklą ir reguliariai apie ją pranešti.
Be šių minimalių reikalavimų, tik jūs pats galite nuspręsti, kiek galite spėti nuveikti nuo studijų liekančiu laiku ir kaip skatinti savo bendramokslius rinktis darbą ES institucijose. Ieškome kūrybingų ambasadorių, galinčių rasti novatoriškų būdų propaguoti darbą ES institucijose.

Tinkamumo kriterijai

Turite atitikti toliau nurodytus kriterijus.

 • Turite galėti dalyvauti 2017 m. rugsėjo mėnesį rengiamuose privalomuosiuose mokymo kursuose.
 • Tą laikotarpį, kai būsite ambasadorius (nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. rugsėjo), turite būti universiteto studentų sąrašuose ir studijuoti.
 • Turite būti ES pilietis.
 • Turite gerai mokėti vieną iš šalies, kurioje studijuojate, kalbų.

Kaip teikti paraišką

2017–2018 m. projekto dalyvių atranka jau baigta.

Susipažinkite su universitetų, kurie priims darbo ES institucijose ambasadorius, sąrašu.

Nuo 2018 m. vasario šioje svetainėje bus pateikiama daugiau informacijos apie paraiškas 2018–2019 m. akademiniams metams.

Kontaktiniai duomenys

Jei apie šį projektą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į mus adresu EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Stažuotės

Jei norite išbandyti, kaip dirbama ES institucijose, kodėl nepateikus paraiškos stažuotis?

Europos Komisija

Europos Komisijos stažuočių programoje gali dalyvauti universitetų absolventai iš viso pasaulio.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijų ir daugelyje kitų sričių. Dauguma stažuočių trunka apie 5 mėnesius, bet įvairiose institucijose ir agentūrose šis laikotarpis gali būti skirtingas.

Ką reikės daryti?

Stažuotojams skiriamos tokios pačios užduotys kaip ir ką tik įdarbintiems naujiems darbuotojams. Praktiškai tai reiškia, kad turbūt teks organizuoti darbo grupes ir susitikimus, rinkti informaciją ir dokumentus, rengti ataskaitas ir atsakinėti į klausimus, dalyvauti skyrių posėdžiuose ir kituose renginiuose. Taip pat reikės vykdyti konkrečiam padaliniui būdingas užduotis – teisininkai Komisijoje dirbs visiškai kokį darbą negu ekonomistai Audito Rūmuose arba bendrojo profilio darbuotojai Parlamente.

Kas gali teikti paraišką?

Stažuočių paraiškas gali teikti bet kokio dalyko absolventai, įgiję atitinkamą laipsnį (jei mokslų baigimo pažymėjimas dar neįteiktas, paprastai galima pateikti studijų knygelės išrašą). Kitaip nei pretenduojant į nuolatinį darbą, ES pilietybė nebūtina (šiek tiek vietų numatyta skirti ne ES šalių piliečiams), bet paprastai reikalaujama mokėti dvi ES kalbas. Darbo patirtis ir pouniversitetinės studijos yra privalumas, bet paprastai to nereikalaujama.

Ar stažuotojams mokamas atlyginimas?

Dauguma stažuotojų gauna mėnesinę maždaug 1100 eurų išmoką, padengiamos jų kelionės išlaidos.

Kur dirba stažuotojai?

Kaip ir dauguma ES institucijų darbuotojų, dauguma stažuotojų dirba Briuselyje arba Liuksemburge.

Kaip teikti paraišką?

Stažuotojų atranką vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Trumpame ES stažuočių vadove. Paraiškos paprastai teikiamos internetu, tačiau kartais reikalaujama ir popierinių paraiškos formų. Paprastai paraiškų teikimo laikotarpis būna nuo keturių iki devynių mėnesių prieš stažuotės pradžią, paraiškas reikia pateikti laiku.

Darbo pradžia

Tik ką baigę universitetą asmenys paprastai teikia paraiškas eiti administratorių pareigas ir tapti nuolatiniais pareigūnais. Gali būti, kad nuo pat darbo pradžios atliksite svarbų vaidmenį ES procesuose ir jums teks didelė atsakomybė.

 

ES nuolatinių pareigūnų atranka vykdoma rengiant viešus konkursus. Absolventams svarbiausias konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį. Paprastai tai būna bendrasis konkursas, iš kurio dalyvių nereikalaujama būti baigus kokios nors konkrečios srities studijas. Per viešą konkursą sprendžiami testai ir vertinimo užduotys, kuriais siekiama įvertinti jūsų profesinius gebėjimus ir įvairią pagrindinę kompetenciją. Kadangi kandidatų labai daug, tokia atrankos procedūra sąžiningiausia ir skaidriausia.

 

Apie konkursus pranešama skyriuje Darbo galimybės ir skelbiant pranešimus apie konkursus, kuriuose išsamiai informuojama apie reikalavimus, tinkamumo kriterijus ir atrankos procedūrą. Šių konkursų forma priklauso nuo pareigų, į kurias atrenkama, pobūdžio.

 

Paprastai konkursas vyksta toliau nurodytais etapais.

 

1. Perskaitykite pranešimą apie konkursą dėl jus dominančios pareigybės ir įsitikinkite, kad atitinkate tinkamumo kriterijus.

2. Išbandykite savo jėgas atlikdamas savęs vertinimo užduotis ir užpildykite internetinę paraiškos formą, kurią rasite spustelėjęs nuorodą Prisijungti.

3. Jei jūsų paraiška tinkama, pakviesime jus spręsti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų.

4. Jei būsite tarp per šiuos testus daugiausiai balų surinkusių kandidatų, pakviesime jus į tarpinį kompiuterinį e. korespondencijos tvarkymo testą.

5. Jei atitiksite tinkamumo kriterijus ir jei jūsų e. korespondencijos tvarkymo testo rezultatai bus vieni iš geriausių, pakviesime jus į vertinimo centrą Briuselyje, kur bus vertinami jūsų gebėjimai.

Turėsite atlikti tam tikras užduotis, parengtas siekiant įvertinti jūsų tinkamumą eiti pareigas. Visi kandidatai vertinami objektyviai, naudojant tą patį metodą. Aiškiai apibrėžtus jų gebėjimus vertina keli vertintojai. Galite gauti kelionės išlaidų kompensaciją.

6. Konkursą laimėję kandidatai įtraukiami į duomenų bazę, vadinamą rezervo sąrašu, iš kurio darbuotojus renkasi įvairios ES institucijos. Jei kuri nors institucija jumis susidomės, ji kreipsis tiesiai į jus.

 

Registracija į konkursus pradedama kasmet tuo pačiu metu (vadiname tai ciklu): pavasarį – į konkursus studijas baigusiems absolventams, vasarą – į vertėjų raštu konkursus. Įvairiais metais galime ieškoti skirtingų sričių studijas baigusių absolventų (pavyzdžiui, teisės, audito), taip pat skirtingas kalbas mokančių vertėjų raštu. Kitos atrankos procedūros, pavyzdžiui, specialistų arba padėjėjų, skelbiamos tarp ciklų.

 

Per atranką daugiausia dėmesio skiriame jūsų profesiniams įgūdžiams ir toliau išvardytiems bendriesiems įgūdžiams.

 • Analizė ir problemų sprendimas
 • Bendravimas
 • Darbo kokybė ir rezultatai
 • Mokymasis ir tobulėjimas
 • Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas
 • Atsparumas
 • Darbas su kitais žmonėmis
 • Vadovavimo gebėjimai (tik absolventų atveju)

Išsiaiškinkite, ar atitinkate reikalavimus, ir išbandykite mūsų pavyzdinius testus.

 

Kontrolinis sąrašas. Ar atitinkate svarbiausius reikalavimus, kad galėtumėte dalyvauti mūsų atrankos procedūrose?

 • Esate ES pilietis
 • Puikiai mokate vieną iš oficialių ES kalbų ir gerai antrą (vertėjams reikia mokėti 3 ES kalbas)
 • Jau gavote arba iki liepos 31 d. gausite diplomą (bent bakalauro laipsnio)