Header

Studenti un augstskolu absolventi

Kādas ir manas iespējas?

Studentiem un augstāko izglītību nesen ieguvušiem cilvēkiem ir daudz iespēju iegūt darba pieredzi ES iestādēs. Atkarībā no tā, cik tālu esat ticis ar studijām, jūs varētu izvirzīt savu kandidatūru ES “vēstnieka” – studenta vietai, pieteikties praksē vai piedalīties atlases procedūrās uz ES ierēdņa amatu.

ES karjeras “vēstnieki” augstskolās

Esat students un vēlaties informēt savus studiju biedrus par darba iespējām ES iestādēs? Izvirziet savu kandidatūru ES “vēstnieka” – studenta vietai. Šī pieredze:

 • ļauj gūt dziļāku priekšstatu par karjeras iespējām ES iestādēs un tās ieteikt arī citiem,
 • nodrošina fantastisku iespēju dibināt sakarus visas Eiropas mērogā,
 • piedāvā darba pieredzi studiju laikā,
 • attīsta dažādas prasmes: uzstāšanos publikas priekšā, mārketingu un personāla vadību,
 • sāksies ar to, ka vispirms jūs ievadīs veicamajos uzdevumos un vēlāk pastāvīgi konsultēs,
 • būs liela priekšrocība turpmākajos darba meklējumos, ja to iekļausiet CV.

Ko mēs sagaidām

Jums ir jābūt motivētam, komunikablam un gatavam savā augstskolā popularizēt darbu ES iestādēs.
Mēs esam starp tiem darba devējiem, ko labākie augstskolu absolventi vērtē visaugstāk, un meklējam “ES zīmola vēstniekus” labākajās Eiropas universitātēs. ES karjeras vēstnieku iniciatīva jau ir iesakņojusies un guvusi panākumus. Tajā tiek meklēti inovatīvi paņēmieni, kā informēt par mūsu lieliskajiem darba piedāvājumiem, piemēram:

 • apmeklējot darba tirgus vai talantu biržas, sniedzot prezentācijas citiem studentiem,
 • attīstot augstskolu tīklus un sniedzot informāciju,
 • aktīvi līdzdarbojoties sociālajos medijos un internetā,
 • atbildot uz jautājumiem par karjeru ES iestādēs.

Protams, daudz iegūsiet arī jūs!
Pirmkārt, visi mūsu vēstnieki saņem apmācību, kas viņus pilnībā sagatavo šim darbam. Jūs varēsiet apgūt pārliecinošam veikumam nepieciešamās prasmes, un mēs piedāvāsim atbalstu un idejas, kad sāksiet darboties vēstnieka lomā.
Otrkārt, augstskolu absolventu darba tirgū, kur valda ļoti asa konkurence, tik atbildīgs darbs kā šis ir īsts trumpis. Vēstnieka darbs ne tikai attīstīs jūsu spējas komunicēt un uzstāties. Tas izcels jūs turpmāko darba devēju acīs, pateicoties starptautiskajai perspektīvai, kura parādīsies jūsu CV.
Praktiski aspekti
Mēs – Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) – atbildam par personāla atlasi visām Eiropas iestādēm un aģentūrām, piemēram, Eiropas Komisijai, Parlamentam un Padomei. Vairāk par mums var uzzināt sadaļā “Par EPSO”.

Darba apraksts

 • Būt par kontaktpersonu studentiem, kam ir interese par karjeru ES iestādēs.
 • Izpētīt mērķgrupas un sazināties ar augstskolas medijiem.
 • Izveidot vēstkopas un attiecīgos kanālos izplatīt informāciju par karjeras iespējām ES iestādēs.
 • Sniegt prezentācijas, piedalīties augstskolu karjeras konsultāciju pasākumos un atrast interesantus lektorus.
 • Izpildīt katram mēnesim plānotos uzdevumus un regulāri atskaitīties par savu darbību.
 • Uzturēt īpašu “Facebook” lapu vai gādāt klātbūtni tiešsaistē.

Priekšrocības jums

 • Vispārēja ievadīšana darbā un pastāvīga konsultēšana
 • Atbildīgs darbs, kas būtiski palielinās jūsu CV vērtību
 • Iespēja apgūt jaunas prasmes, ko potenciālie darba devēji augstu vērtē
 • Lieliska darba pieredze mārketinga, reklāmas, personāla vadības un komunikācijas jomā
 • Iespēja sadarboties ar studentiem visā Eiropā
 • Kontakti ar augsta līmeņa ES amatpersonām
 • Atsauksmes vēstule, ņemot vērā veikumu

Kādu cilvēku mēs meklējam

Mēs meklējam motivētus vēstniekus, kuri vēlas informēt par priekšrocībām, ko piedāvā karjera ES iestādēs.
Jums ir jābūt šādām prasmēm:

 • izcilas komunikācijas prasmes,
 • kontaktu veidošanas prasmes,
 • vēlme dalīties pieredzē un mācīties,
 • pielāgošanās spēja,
 • organizatora talants,
 • spēja nodrošināt kvalitāti un rezultātu,
 • radošums un inovatīva domāšana,
 • izturība.

Minimālās prasības

Laika budžets vēstnieka darbam: vismaz divas stundas nedēļā.
Organizēt vismaz vienu informatīvu pasākumu vai prezentāciju par karjeru ES iestādēs vai tādā piedalīties.
Regulāri sazināties ar mūsu koordinatoru.
Piedalīties visās piedāvātajās mācībās (tiešsaistē).
Pierakstīt savas darbības un regulāri sniegt pārskatu par tām.
Cik daudz popularizēšanas darba papildus šīm minimālajām prasībām un savām studijām varat veikt un kā savā augstskolā vēlaties popularizēt karjeru ES iestādēs, ir jūsu paša ziņā. Mēs meklējam radošus ES karjeras vēstniekus ar svaigām idejām, kā popularizēt darbu ES iestādēs!

Atbilstība

Jums ir jāatbilst šādām prasībām:

 • jums ir jābūt pieejamam, lai varētu piedalieties obligātajās mācībās 2017. gada septembrī,
 • jums ir jābūt reģistrētam universitātē un tā jāapmeklē vēstnieka pilnvaru laikā (2017. gada septembrī – 2018. gada septembrī),
 • jums ir jābūt ES pilsonim,
 • jums ir brīvi jāpārvalda viena no tās valsts valodām, kurā studējat.

Pieteikuma iesniegšana

Kandidātu atlase 2017./2018. gada projektam ir beigusies.

Iepazīstieties ar to augstskolu sarakstu, kurām izvēlēsimies ES karjeras “vēstniekus”.

Ieskatieties šajā vietnē 2018. gada februārī, kad tajā būs papildu informācija par pieteikšanos uz 2018./2019. akadēmisko gadu.

Kontakti

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo projektu, rakstiet mums uz šo adresi: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Prakse

Jūs vēlētos gūt priekšstatu par to, kā ir strādāt ES iestādēs? Tad piesakieties uz praksi!

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas stažieru programma ir domāta augstskolu absolventiem no visas pasaules.

Prakse ir pieejama visdažādākajās jomās un sniedz ļoti labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darbs lielā mērā ir atkarīgs no dienesta, kurā nonāksiet. Iespējas iziet praksi ir tādās jomās kā konkurences tiesības, cilvēkresursi, vides politika, komunikācija un daudzās citās jomās. Prakses ilgums parasti ir apmēram 5 mēneši, bet tas var atšķirties un ir atkarīgs no iestādes vai aģentūras, kurā strādāsiet.

Kas ietilpst darba pienākumos?

Praktikantiem uztic tādus pašus pienākumus kā nesen darbā pieņemtiem augstskolu absolventiem. Piemēram, organizēt darba grupas un sanāksmes, apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot ziņojumus un atbildēt uz jautājumiem, kā arī piedalīties nodaļas sanāksmēs un citos pasākumos. Ir arī uzdevumi, kas saistīti ar konkrētās nodaļas specifiku. Proti, juristi Komisijā nedarīs to pašu, ko ekonomisti Revīzijas palātā vai plaša profila speciālisti Parlamentā.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikties drīkst augstskolu absolventi jebkurā specialitātē, ja viņiem grāds jau ir piešķirts (ja diploms vēl nav izsniegts, parasti var tā vietā iesniegt akadēmisko izziņu). Atšķirībā no pastāvīgajiem darbiniekiem praktikantam nav obligāti jābūt ES pilsonim (neliels skaits vietu ir rezervēts ārpussavienības valstu pilsoņiem). Tomēr parasti pieprasa, lai praktikants zinātu divas ES valodas. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet parasti nav nepieciešamas.

Vai prakse ir atalgota?

Praktikanti vairumā gadījumu saņem apmēram 1100 eiro lielu ikmēneša stipendiju, un viņu transporta izdevumi tiek atlīdzināti.

Kur prakse norisinās?

Tāpat kā vairums pārējo ES darbvietu, arī lielākā daļa prakses vietu ir Briselē vai Luksemburgā.

Kā pieteikties?

Atlases procedūras īsteno katra attiecīgā ES iestāde vai aģentūra. Sīkākas ziņas atrodamas mūsu Īsajā rokasgrāmatā par praksi ES iestādēs. Parasti pieteikumus iesniedz tiešsaistē, bet dažreiz arī tiek prasīti iesniegumi uz papīra. Tie ir jāiesniedz laikus, un vairumā gadījumu iesniegumus pieņem četrus līdz deviņus mēnešus pirms prakses sākuma.

Studiju pirmā cikla beidzējiem

Ja nesen absolvējāt augstskolu, varat pieteikties tā sauktajiem administratora profiliem, lai kļūtu par pastāvīgo ierēdni. Jums jau agrīnā karjeras posmā var uzticēt īpaši atbildīgus uzdevumus saistībā ar ES procesiem.

 

Atlases procedūras pastāvīgajām darba vietām ES iestādēs tiek organizētas kā atklāti konkursi. Attiecīgais augstskolu beidzējiem domātais konkurss tiek rīkots katru gadu pavasarī, parasti kā vispārēja profila konkurss, kam netiek prasīta specializācija konkrētā jomā. Atklātos konkursos ietilpst pārbaudījumi un uzdevumi, kuru mērķis ir novērtēt jūsu profesionālās spējas, kā arī atsevišķas vispārīgas prasmes. Tā kā pieteikumu iesniedzēju skaits ir ļoti liels, šī ir visgodīgākā un caurskatāmākā atlases procedūra.

 

Visus konkursus publicē sadaļā “Darba iespējas” un izsludina ar konkursa paziņojumu, kas satur visu nepieciešamo informāciju par profilu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru. Šo konkursu formāts ir atkarīgs no meklētā profila.

 

Tipiskā personām ar augstāko izglītību paredzētā konkursā pieteikumu process ietver šādus posmus.

 

1. Paziņojumā par konkursu izlasiet visu par interesējošo profilu un pārliecinieties, ka atbilstat kritērijiem.

2. Pārbaudiet sevi, izmantojot pašnovērtējuma vingrinājumus, un aizpildiet tiešsaistes pieteikumu, noklikšķinot uz Pieslēgties.

3. Ja jūsu pieteikums ir derīgs, mēs aicinām jūs piedalīties vairākos datorizētos daudzizvēļu testos.

4. Ja esat to kandidātu vidū, kas šajos testos novērtēti visaugstāk, mēs aicinām jūs uz datorizētu starpposma pārbaudījumu, sauktu par “e-tray”.

5. Ja izpildāt atbilstības kritērijus un esat ieguvis vienu no augstākajiem rādītājiem “e-tray” pārbaudījumā, mēs aicinām jūs uz vērtēšanas centru Briselē.

Šajā vērtēšanas posmā ir vairāki pārbaudījumi, kuru mērķis ir novērtēt atbilstību attiecīgajam profilam. Visus kandidātus objektīvi novērtē vairāki vērtētāji pēc skaidri definētiem prasmju kritērijiem. Jūsu ceļa izdevumi var tikt daļēji atlīdzināti.

6. Atlasi izturējušos kandidātus iekļauj datubāzē, t.s. rezerves sarakstā, no kura dažādas ES iestādes pieņem darbā darbiniekus. Ja par jūsu profilu ir interese, ar jums sazināsies tieši iestāde, kas pieņem darbā.

 

Reģistrēšanās konkursiem sākas katru gadu vienā un tajā pašā laikā (to saucam par ciklu) — pavasarī augstskolu beidzējiem un vasarā tulkotājiem. Augstskolu beidzēju profili (piem., tiesības, revīzija), kā arī pieprasītās tulkotāju valodas gadu no gada var atšķirties. Citas atlases procedūras, piem., speciālistu vai asistentu atlases procedūras, tiek sāktas starp cikliem.

 

Mūsu atlases procedūrā uzmanību pievēršam šādām profesionālajām iemaņām un vispārīgām prasmēm:

 • analītiskās spējas un problēmu risināšana,
 • komunikācija,
 • orientācija uz kvalitāti un rezultātu,
 • mācības un pašpilnveide,
 • māka noteikt prioritātes un organizēt,
 • izturība,
 • darbs komandā,
 • vadītāja talants (tikai augstskolu beidzējiem).

Noskaidrojiet, vai jums ir viss, kas nepieciešams, lai varētu strādāt Eiropas labā, un pārbaudiet sevi, aizpildot mūsu testu paraugus.

 

Kontrolsaraksts. Vai atbilstat augstskolu beidzēju atlases procedūrās izvirzītajām pamatprasībām?

 • Jūs esat ES pilsonis
 • Jūs brīvi runājat vienā no ES oficiālajām valodām un teicami pārvaldāt otru (jomās, kas saistītas ar valodām, gan tiek prasītas 3 ES valodu zināšanas)
 • Jūs esat saņēmis vai saņemsiet diplomu (vismaz bakalaura līmenī) līdz 31. jūlijam