Header

Studenti - gradwati

X’inhuma l-għażliet tiegħi?

Jeżistu ħafna opportunitajiet għal studenti żgħażagħ u gradwati reċenti li jixtiequ jiksbu esperjenza ta’ xogħol mal-istituzzjonijiet tal-UE. Skont xi stadju tkun ilħaqt fl-istudji tiegħek, tista’ tikkunsidra li tinnomina lilek innifsek bħala Student Ambaxxatur ta’ Karrieri mal-UE, tapplika għal traineeship, jew issir uffiċjal permanenti mal-UE.

Studenti Ambaxxaturi ta’ Karrieri mal-UE

Jekk int student ħerqan li tippromwovi l-karrieri mal-UE fuq il-kampus tal-università tiegħek, għaliex ma tapplikax biex issir Student Ambaxxatur ta’ Karrieri mal-UE? Bħala parti mill-esperjenza, se tkun tista’:

 • Tiskopri aktar dwar opportunitajiet ta’ Karrieri mal-UE u tippromwovihom ma’ sħabek l-istudenti
 • Tibni netwerk eċċellenti fl-Ewropa
 • Tikseb esperjenza ta’ xogħol matul l-istudji tiegħek
 • Tiżviluppa l-kapaċitajiet tiegħek dwar kif titkellem fil-pubbliku, il-kummerċjalizzazzjoni u l-HR
 • Tirċievi induzzjoni u kkowċjar sħiħ matul iż-żmien tiegħek f'dan ir-rwol
 • Issaħħaħ is-CV tiegħek ma’ min se jimpjegak fil-ġejjieni

Dak li qed infittxu mingħandek!

Qed infittxu nies motivati, li jħobbu jikkomunikaw ma’ ta’ madwarhom b’entużjażmu biex jippromovu Karrieri mal-UE fuq il-kampus tal-università tiegħek.
Bħala impjegatur b’reputazzjoni tajba ħafna tal-aqwa gradwati, qed infittxu ambaxxaturi tal-brand tagħna fi wħud mill-aqwa universitajiet tal-Ewropa. L-iskema Studenti Ambaxxaturi ta’ Karrieri mal-UE, bħala parti minn inizjattiva stabbilita u ta’ suċċess, tinvolvi li jinstabu modi innovattivi biex jiġu promossi l-opportunitajiet kbar li aħna qed noffru, inkluż permezz ta’:

 • attendenza f’fieri tal-karrieri, jew għoti ta’ preżentazzjoni lill-istudenti sħabek
 • l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ universitajiet u l-għoti ta’ informazzjoni
 • iż-żamma ta’ preżenza attiva onlajn u fuq il-midja soċjali
 • l-għoti ta’ tweġibiet għal mistoqsijiet dwar Karrieri mal-UE

Naturalment, hemm ħafna x’takkwista għalik ukoll!
L-ewwel nett, l-Ambaxxaturi tagħna jirċievu taħriġ komprensiv li jħejjihom perfettament għal dan ir-rwol. Tkun tista’ tiżviluppa l-ħiliet li jkollok bżonn biex tkun Ambaxxatur tajjeb u aħna nagħtuk ħafna appoġġ u ideat dwar kif tibda.
It-tieni nett, f’suq tax-xogħol għall-gradwati li hu superkompetittiv, pożizzjoni ta’ responsabbiltà bħal din tista’ verament tgħinek biex tispikka. Barra milli tiżviluppa l-ħiliet ta’ komunikazzjoni u preżentazzjoni tiegħek, il-perspettiva internazzjonali li turi se ssaħħaħ is-C.V. tiegħek ma’ min jimpjegak fil-ġejjieni.
Dettalji prattiċi:
Ejjew nintroduċu lilna nfusna. Aħna l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO), u aħna responsabbli mill-għażla tal-persunal għan-nom tal-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji Ewropej kollha, inklużi l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Tista’ ssib aktar tagħrif dwarna hawn: Dwar l-Epso.

Deskrizzjoni tar-rwol

 • Li taġixxi bħala punt ta’ kuntatt għal studenti interessati f’Karrieri mal-UE
 • Li tirriċerka dwar gruppi fil-mira u tikkuntattja l-midja tal-università
 • Li tistabbilixxi lista ta’ indirizzi u tiddistribwixxi l-informazzjoni dwar Karrieri mal-UE permezz tal-mezzi xierqa
 • Li tagħti preżentazzjonijiet, tattendi l-avvenimenti tal-università dwar il-karrieri u ssib kelliema interessanti
 • Li tlesti kompiti ta’ kull xahar u tirrapporta lura regolarment dwar l-attivitajiet tiegħek
 • Li timmaniġġja u timmonitorja regolarment paġna apposta tal-Facebook / preżenza onlajn

X’se takkwista inti?

 • Induzzjoni komprensiva u kkowċjar kontinwu
 • Pożizzjoni ta’ responsabbiltà kbira li se ssaħħaħ is-CV tiegħek
 • Ħiliet ġodda apprezzati ħafna minn min jimpjega l-gradwati
 • Esperjenza kbira ta’ xogħol fil-kummerċjalizzazzjoni, ir-reklamar, l-HR u l-komunikazzjoni
 • Il-possibbiltà li tinvolvi ruħek f’netwerk ma’ studenti mill-Ewropa kollha
 • Aċċess għal uffiċjali għoljin tal-UE
 • Ittra ta’ referenza bbażata fuq il-prestazzjoni tiegħek

X’qed infittxu?

Qed infittxu Ambaxxaturi motivati li jridu jippromwovu l-benefiċċji ta’ Karriera mal-UE.
Għandu jkollok dawn il-ħiliet:

 • Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti
 • Ħiliet ta’ netwerking
 • Ir-rieda li taqsam u titgħallem
 • Il-kapaċità ta’ adattament
 • Ħiliet tajba ta’ organizzazzjoni
 • Kapaċità li twassal il-kwalità u r-riżultati
 • Approċċ innovattiv u kreattiv
 • Reżiljenza

Obbligi Minimi

Impenn tal-inqas ta’ sagħtejn fil-ġimgħa għar-rwol tiegħek ta’ Ambaxxatur;
Torganizza jew tieħu sehem f’minimu ta’ avveniment jew preżentazzjoni waħda ta’ Karrieri mal-UE;
Tikkomunika fuq bażi regolari mal-koordinatur tiegħek ta’ Karrieri mal-UE;
Tipparteċipa fit-taħriġ kollu offrut (onlajn);
Iżżomm reġistru tal-attivitajiet tiegħek u tirrapporta lura b’mod regolari.
Barra minn dawn ir-rekwiżiti minimi hija verament l-għażla tiegħek li tiddeċiedi kemm tista’ tiddedika ħin għall-promozzjoni flimkien mal-istudji akkademiċi tiegħek u kif se tippromwovi Karrieri mal-UE ma’ sħabek l-istudenti. Qed infittxu Ambaxxaturi kreattivi li jistgħu joħorġu b’modi innovattivi għall-promozzjoni ta’ Karrieri mal-UE!

Eliġibbiltà

Trid tissodisfa dawn il-kundizzjonijiet:

 • Tkun disponibbli biex tieħu sehem fil-kors ta’ taħriġ obbligatorju tagħna f’Settembru 2017
 • Tirreġistra u tkun preżenti fl-università għat-tul ta’ żmien tal-pożizzjoni ta’ Ambaxxatur (Settembru 2017 - Settembru 2018)
 • Tkun ċittadin tal-UE
 • Ikollok għarfien tajjeb ta’ waħda mil-lingwi tal-pajjiż fejn qed tistudja

Kif tapplika

Il-proċess ta’ għażla tal-proġett 2017/18 issa huwa lest.

Tista’ ssib il-lista ta’ universitajiet fejn se nospitaw Studenti Ambaxxaturi tal-Karrieri mal-UE hawnhekk.

Jekk jogħġbok iċċekkja dan is-sit web fi Frar 2018 għal aktar informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet għas-sena akkademika 2018/19.

Kuntatt

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar dan il-proġett, jekk jogħġbok tiddejjaqx tikkuntattjana fuq: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Traineeship

Jekk tixtieq tieħu idea ta’ karriera mal-UE, għax ma tapplikax għal traineeship ?

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-programm ta’ traineeship tal-Kummissjoni Ewropea huwa miftuħ għall-gradwati tal-università mid-dinja kollha.

It-traineeships huma disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ oqsma u joffru ħafna tagħrif dwar il-ħidma tal-UE. Il-kontenut tal-impjieg fil-biċċa l-kbira jiddependi fuq is-servizz fejn tiġi assenjat. Ikunu disponibbli opportunitajiet fl-oqsma tal-liġi tal-kompetizzjoni, ir-riżorsi umani, il-politika ambjentali, il-komunikazzjoni u ħafna aktar. Il-biċċa l-kbira tat-traineeships huma ta' madwar 5 xhur, iżda dan jista’ jvarja, skont ma' liema istituzzjoni/aġenzija tkun qed taħdem.

X’se nkun qed nagħmel?

It-trainees jingħataw l-istess tip ta’ kompiti bħall-gradwati li għadhom kif ġew irreklutati. Fil-prattika, dan jista’ jfisser li tkun qed torganizza l-gruppi ta’ ħidma u l-laqgħat, tiġbor l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni, tipprepara rapporti u twieġeb mistoqsijiet, kif ukoll tipparteċipa f’laqgħat tal-unità u avvenimenti oħra. Se jkun hemm ukoll kompiti aktar speċifiċi għal dipartiment partikolari – l-avukati fil-Kummissjoni se jkunu qed jagħmlu affarijiet differenti mill-ekonomisti fil-Qorti tal-Awdituri jew il-ġeneralisti fil-Parlament.

Min jista' japplika?

Jistgħu japplikaw gradwati ta’ kwalunkwe dixxiplina sakemm il-lawrja tkun diġà ngħatat (normalment jista’ jingħata transkritt jekk iċ-ċertifikat ikun għadu ma ngħatax). B’differenza mill-pożizzjonijiet permanenti, iċ-ċittadinanza tal-UE mhix obbligatorja (hu riżervat għadd żgħir ta’ postijiet għal ċittadini li mhumiex tal-UE), iżda ġeneralment trid tkun taf żewġ lingwi tal-UE. Esperjenza ta’ xogħol u edukazzjoni postuniversitarja huma ta’ vantaġġ, iżda normalment mhumiex neċessarji.

Se nkun qed nitħallas?

Il-maġġoranza tat-traineeships jirċievu għotja ta’ kull xahar, ta’ madwar €1,100 u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar rimburżati.

Fejn se nkun qed naħdem?

Bħall-maġġoranza tal-impjiegi fl-UE, il-biċċa l-kbira tat-traineeships huma bbażati fi Brussell jew il-Lussemburgu.

Kif nista' napplika?

Il-proċeduri ta' selezzjoni għat-traineeships isiru mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji individwali tal-UE. Ara l-Gwida Faċli għat-traineeships fl-UE għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet huma normalment onlajn, iżda xi kultant ikunu meħtieġa kopji stampati tal-formola tal-applikazzjoni. B’mod ġenerali, l-applikazzjonijiet huma aċċettati madwar erba’ sa disa’ xhur qabel il-bidu tat-traineeship u l-applikazzjonijiet għandhom jiġu mibgħuta f’waqthom.

Gradwati fil-livell tad-dħul

Jekk għadek kif iggradwajt mill-università, tipikament se tapplika għal dawk li nsejħulhom Profili ta’ amministratur, biex issir uffiċjal permanenti. Tista’ ssib ruħek fi rwol importanti fil-proċessi tal-UE bi grad għoli ta’ responsabbiltà kmieni fil-karriera tiegħek.

 

Il-proċeduri ta’ selezzjoni għal karigi permanenti mal-UE huma organizzati bħala “kompetizzjonijiet miftuħa”. Il-kompetizzjoni l-aktar rilevanti għall-gradwati titnieda kull rebbiegħa, ġeneralment bħala kompetizzjoni ġenerali, li għaliha ma hemm bżonn ta’ ebda qasam ta’ studju partikolari. Kompetizzjoni miftuħa tinkludi testijiet u eżerċizzji ta' valutazzjoni maħsuba biex ikejlu l-ħiliet professjonali u għadd ta' kompetenzi ewlenin. Fid-dawl tal-għadd kbir ta' applikanti, din hi l-proċedura ta' selezzjoni l-iktar ġusta u trasparenti.

 

Il-kompetizzjonijiet tagħna huma ppubblikati fuq Opportunitajiet ta' Xogħol u mħabbra permezz ta’ Avviż ta’ Kompetizzjoni, li jipprovdi d-dettalji tal-profil, il-kriterji ta’ eliġibbiltà u l-proċedura ta’ selezzjoni. Il-format ta' dawn il-kompetizzjonijiet ivarja skont il-profil li jkun fil-mira.

 

Għal kompetizzjoni tipika għall-gradwati, il-proċess ta’ applikazzjoni jinkludi l-passi li ġejjin:

 

1. Aqra l-Avviż ta’ Kompetizzjoni dwar il-profil li jinteressak u ara li tissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà.

2. Ittestja lilek innifsek bl-eżerċizzji ta’ awtovalutazzjoni u imla l-applikazzjoni onlajn fuq Login.

3. Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun valida, nistidnuk tagħmel serje ta’ testijiet ta’ Mistoqsijiet b’Għażla Multipla (MCQ) bbażati fuq il-kompjuter.

4. Jekk inti tkun fost il-kandidati bl-aħjar punteġġ f’dawn it-testijiet, nistidnuk għall-e-tray, test intermedju li jsir fuq kompjuter.

5. Jekk tissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà u tikseb wieħed mill-ogħla punteġġi fl-e-tray, nistidnuk fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell.

L-istadju tal-evalwazzjoni jinvolvi serje ta’ eżerċizzji li għandhom l-għan li jevalwaw il-kapaċità għall-profil. Il-kandidati kollha jiġu vvalutati b’mod oġġettiv u standardizzat minn diversi assessuri differenti u skont kompetenzi ċari definiti. Tista’ tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħek.

6. Il-kandidati li jgħaddu jitqiegħdu f’bażi tad-dejta msejħa “lista ta’ riserva” li minnha jistgħu jirreklutaw id-diversi istituzzjonijiet tal-UE. Jekk il-profil tiegħek huwa ta’ interess, inti tiġi kkuntattjat direttament mill-istituzzjoni li qed tirrekluta.

 

Ir-reġistrazzjoni għall-kompetizzjonijiet tibda fl-istess perjodu kull sena (dan hu dak li nsejħu ċ-ċiklu), fir-rebbiegħa għall-Gradwati u fis-sajf għat-Tradutturi. Il-profili tal-gradwati li qed infittxu (pereżempju Liġi, Awditjar) u l-ħtiġijiet lingwistiċi għat-Tradutturi jistgħu jvarjaw minn sena għal oħra. Bejn dawn iċ-ċikli jitniedu proċeduri ta’ selezzjoni oħrajn bħal dawk għal Speċjalisti jew Assistenti.

 

Fil-proċedura ta’ selezzjoni tagħna niffukaw fuq il-ħiliet professjonali tiegħek u dawn il-kompetenzi ġenerali:

 • Analiżi u soluzzjoni tal-problemi
 • Komunikazzjoni
 • Twassil ta’ kwalità u riżultati
 • Tagħlim u żvilupp
 • Prijoritizzazzjoni u organizzazzjoni
 • Reżiljenza
 • Ħidma ma' oħrajn
 • Tmexxija (Gradwati biss)

Sib jekk għandekx dak li hemm bżonn biex tagħmel differenza għall-Ewropa u ttestja lilek innifsek bit-Testijiet Kampjun.

 

Kaxxa b'lista ta' ċċekkjar Inti tilħaq l-elementi bażiċi għall-proċeduri ta’ selezzjoni tagħna għall-gradwati?

 • Int ċittadin tal-UE
 • Inti għandek għarfien tajjeb ħafna ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u għarfien tajjeb ta’ oħra – (għall-profili tal-lingwisti trid 3 lingwi tal-UE)
 • Int għandek jew se tirċievi diploma (tal-inqas fil-livell ta’ lawrja tal-baċellerat) sal-31 ta’ Lulju